Biblioteket [A]

Smålands Musikarkivs referensbibliotek omfattar drygt 2000 böcker med en huvudinriktning kring folkmusik och folkdans. I biblioteket finns även flera stora uppslagsverk, samt mera allmän musikvetenskaplig, danshistorisk, etnologisk, topografisk och lokalhistorisk litteratur.
I bibliotekssamlingen ingår också diverse kommersiellt utgivna DVD-skivor.

Till biblioteket hör också en stor tidskriftssamling företrädesvis inom området folkmusik och folkdans. På uppdrag av NORDLEK, som är en paraplyorganisation för nordiska folkmusik- och folkdansorganisationer, skickas också regelbundet nordiska tidskrifter till SMA.

Databas [A]