Blås-, kör- och orkestersamlingen [B]

Blås-, kör- och orkestersamlingen innefattar både tryckta och handskrivna noter. En betydande del av denna samling utgörs av noter från Kronobergs Regementes Musikkår och Regionmusiken. Till denna militärmusiksamling fördes även noter från Kalmar regemente (I21), Skånska Trängkåren (T4) i Hässleholm och Karlskrona Grenadjärregemente mellan åren 1928 och 1949. ”Kronobergarnas” noter omfattar drygt 120 hyllmeter och fördelar sig i följande undersamlingar:

BA: Noter för musikkår med s.k. internationell besättning (med bl.a. saxofoner och fagott). Databas [B].
BB: Noter för musikkår typ III (s.k. mindre besättning). Databas [B]
BBR: Noter för mässingskvartett och -kvintett, samt brassextett (huvudsakligen från regionmusiktiden 1971-1988). Ej databas.
BD: Marschnoter. Databas [B]
BGA: Noter för musikkår typ II (gamla besättningen). Ej databas.
BK & BKV: Blåsarkvartett- och kvintettnoter (hit hör bl.a. blåsarkvintetten Quintessences noter från regionmusiktiden). Ej databas.
BOK: Oktettnoter. Ej databas.

1925 års kårtyper; beslutad numerär:
Musikkår Typ I: Svea livgarde och Bodens garnison: 33 man
Musikkår Typ II: Övriga infanteriregementen: 21 man
Musikkår Typ III: Livregementets dragoner, tre artilleriregementen, samt Gotlands infanterikår: 12 man
Musikkår Typ IV: ingenjörkåren i Stockholm, samtliga kavalleriregementen och en trängkår: 8 man

Stämbesättning enligt 1942 års militärmusikorganisation

 

Typ I

Typ II

Typ III

Dirigent

1

1

1

Flöjt

1

1

1

Ess-klarinett

1

1

-

B-klarinett

9

5

4

Ess-kornett

1

1

1

B-kornett

1

-

-

B-trumpet

4

2

2

Valthorn

4

3

2

Tenorbasun

2

2

2

Trombon

3

-

-

Baryton

1

1

-

Bastuba

3

2

1

Solotrumma

1

1

-

Bastrumma
och cymbaler

1

1

-

Slagverk (trumma,
cymbaler, bastrumma

-

-

1

Antal man

33 man

21 man

15 man

Musikelever

6

4

4

Summa

39

25

19

Till blås-, kör- och orkestersamlingen hör bl.a. också följande samlingar:

Databas [B].