Folkmusiksamlingen [C]

Samlingen omfattar drygt 50 hyllmeter och uppdelad i två underavdelningar:

HSKOP: Handskriftskopiesamlingen. Denna samling omfattar kopior på drygt 400 sydsvenska spelmansböcker och andra repertoarböcker. Hit hör kopior på kända spelmansböcker efter exempelvis Petter Dufva, Sven Donat och Andreas Dahlgren. Till denna samling hör även kopior på fältuppteckningar, diverse artiklar, uppsatser och tidningsklipp. En särskild del av denna samling omfattar också diverse material kring småländska och sydsvenska spelmanstävlingar.
ORI: Originalsamlingen. Denna samling omfattar spelmansböcker och uppteckningar i original. Hit hör exempelvis Johan Fogelbergs och Johan Forsanders spelmansböcker, samt Magnus Gustafssons originaluppteckningar.

Databas [C]