Foto- och bildsamlingen [I]

Foto- och bildsamlingen innehåller ca 800 foton och bilder. Inom den närmaste framtiden
kommer hela denna samling att scannas in och digitaliseras. Samlingen är ordnad efter fyra
huvudområden:

Ej databas