August Strömbergs samling [L]

Efter den kände spelmannen August Strömberg (1860-1947) i Jät finns en stor samling
bevarad på Smålands Musikarkiv. Samlingen, som omfattar ca tre hyllmeter, består i
huvudsak av följande delar:

Ej databas