Lars-Åke Hults samling [P]

Radiomannen Lars-Åke Hult donerade 1999 en större samling nottryck med populärmusik, samt handskrivna vishäften efter sin far Henning Hult. Denne var, jämsides med bl.a. Olle Thornell, en av medlemmarna i den på 1940- och 50-talet kända gruppen ”De sjungande smålänningarna” och denna samling återspeglar delar av deras repertoar.

Ej databas