Kjell Ivarssons samling [T]

Efter instrumentbyggaren Kjell Ivarssons bortgång donerades 2004 en stor samling instrument till SMA. Instrumentsamlingen omfattar ett 60-tal instrument – några av dessa är tillverkade av Ivarsson, medan andra är äldre instrument som denne samlat under sin livstid. Denna samling innehåller också ett hundratal kassetter med diverse dokumentationer som Ivarsson gjorde hemma hos spelmän och på spelmansstämmor. Kassettsamlingen innehåller också kopior på diverse folkmusikprogram i radio på 1970-talet.

Ej databas