Smålands Musikarkiv Butik

samlar - bevarar - levandegör

Spelmansböcker i Norden. Perspektiv på handskrivna notböcker.

Spelmansböcker i Norden innehåller sju artiklar av nordiska forskare som presenterar och diskuterar ett särskilt slags musikaliskt källmaterial: personliga, handskrivna notböcker som till största del innehåller dansmusik. Denna typ av notböcker var huvudsakligen i bruk mellan 1600- och 1900-talen, bland annat i de nordiska länderna, och är en intressant källa för forskningen kring melodiers och dansers spridning i tid och rum samt mellan olika sociala samhällsskikt. Notböckernas innehåll har också inspirerat musiker till nya tolkningar av det historiska materialet. Artiklarna bygger på föredrag från en konferens på Linnéuniversitetet i Växjö 2017.

200 kr


Passion - om folkmusik och dans

Följ med på en resa i den svenska folkmusikens värld och träffa spelmän som Pelle Björnlert, Benny Andersson, Lena Willemark, Johan Hedin och Ale Möller samt grupper som Ranarim, Harv, Väsen och Hoven Droven.

Monika Björk (text) Bo Arrhed (foto) Magnus Lundberg (inspelning och grafisk form)

100 kr


Sven Donats notbok

En av de mest populära spelmansböckerna från Småland är Sven Donats notbok, påbörjad 1783. Donat var indelt soldat i Ormesberga, ett par mil norr om Växjö, och har efterlämnat en notbok med 237 melodier. Smålands Musikarkiv har nu givit ut notboken i form av en faksimil av Olof Anderssons avskrift från 1912 och med kommentarer kring Sven Donat, notboken och dess låtar av Mathias Boström och Magnus Gustafsson. Utgåvan är ett samarbete mellan arkivet och Föreningen Sven Donats vänner, Statens Musikverk och Smålands spelmansförbund.

100 kr
(tidigare 200 kr)


Låtar och lekar från Väckelsångs socken

Väckelsångs hembygdsföreningen har tillsammans med Smålands Musikarkiv gett ut ett häfte med ett 40-tal låtar och visor från Väckelsångs socken i Tingsryds kommun. Uppteckningarna är till största del gjorda av Fabian Karlsson (1874-1971) i Boaryd.

80 kr


Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok

Efter flera decenniers forskning är nu Magnus Gustafssons doktorsavhandling färdig. Han utgår från ett par hundra låtar i en spelmansbok från Småland efter Petter Dufva, men vidgar perspektivet till att inkludera ungefär 90 000 melodier (!) i äldre spelmansböcker och uppteckningar.

Förutom att följa melodierna i Dufvas notbok bakåt och framåt i historien tecknar Gustafsson ingående polskemusikens och -dansens historia och utveckling i ett nordeuropeiskt perspektiv från 1600- till 1900-talet. Ett måste i varje folkmusikintresserads boksamling! (930 s.)

200 kr
(tidigare 370 kr)
+ brevporto 85 kr


Axel Sjölander - spelman i Grönadal

Axel Sjölander – spelman i Grönadal finns nu för första gången på cd.
År 1992 utgavs en omfattande presentation av storspelmannen Axel Sjölander i form av ett kassettband med tillhörande bok sammanställd av Magnus Gustafsson. I samarbete med skivbolaget Caprice Records har Smålands Musikarkiv nu givit ut dokumentationsinspelningarna av musiken på cd. Skivan ingår numera i boxen med bok och kassett, men går också att köpa separat för dem som har utgåvan sedan tidigare.

Boxen 40 kr
Endast CD 10 kr
(tidigare 100 kr / 50 kr)


Speldonet. Cahmanorglar 1674–1737.
En tongivande byggnadskonst.

Boken Speldonet. Cahmanorglar 1674–1737. En tongivande byggnadskonst innehåller inte enbart ingående presentationer av orgelbyggarna Cahman och deras instrument i text, bild och ritningar, utan bjuder även på djupdykningar i Växjö domkyrkas orgelhistoria samt musiklivet kring kyrkan i vidare bemärkelse.

500 kr


24 kontradanser nedtecknade
i Döderhultsvik, Småland

40 kr inkl. kassettband och CD


Lekstugan. Festskrift till Magnus Gustafsson

är Smålands Musikarkivs och Musik i Syds hyllning på 60-årsdagen av arkivets grundare och tidigare chef, som idag är vice VD för hela Musik i Syd. Boken innehåller ett 20-tal bidrag av nordiska folkmusiker, forskare och arkivarier som skrivit musik och artiklar om folkmusik och dans till Magnus Gustafssons ära.

40 kr
(tidigare 200 kr)


Krokiga låtar och rakryggade spelmän

I boken Krokiga låtar och rakryggade spelmän har Jeanett Walerholt Rousu gjort ett gediget arbete och samlat över 300 låtar från Markaryd och berättelser om spelmän från trakten.

Ett urval av låtarna finns också inspelade av Jeanett och Peter Rousu m.fl. på en cd med samma namn. På ett spår spelar Jeanett tillsammans med en gammal arkivinspelning ur Småland Musikarkivs samlingar!

Pris för bok och cd: 350 kr


TUSEN och en NATT

Med stor kunskap och mångårigt forskande har Leif Carlsson och Hans Altbark borrat sig ner i det kronobergska nöjeslivet från början av 1900-talet fram till våra dagar. Här får vi ta del av den kronobergska nöjeskulturen i form av dansbanor och nöjesplatser, dansorkestrar och dansband, popband och rockband, lokala artister och världsstjärnor.

150 kr


Det stora uppdraget

Det stora uppdraget är en bok om Folkmusikkommissionen – 1900-talets största folkmusikprojekt! Hur kommer det sig att den svenska folkmusiken ser ut som den gör? I nitton artiklar ger svenska och nordiska forskare sin syn på Folkmusikkommissionens förutsättningar och ideologi och på verksamhetens betydelse för musikliv och forskning – då och nu.

40 kr
(tidigare 150 kr)


Från Sigfridsmässa till The Ark

Bred skildring i antologiform av 11 välkända författare runt Växjös musikhistoria. Två fullmatade CD-skivor med spännande musikexempel medföljer!

40 kr
(tidigare 300 kr)


Småländsk Musiktradition

Magnus Gustafssons sammanställning av över 1000 småländska låtuppteckningar! Ett ”magnum opus” med många kommentarer till låtar och spelmän.

300 kr
(tidigare 450 kr)


Fransäs med nya turer av balett-mästaren Anders Selinder

Ett häfte av Göran Andersson som innehåller både en biografi över den kände ”folklige” balettmästaren Anders Selinder och en beskrivning över dennes tidigare okända fransäs.

20 kr
(tidigare 100 kr)


Norden i Dans

En omfattande antologi runt folkdansrörelsernas och folkdansforskningens historia i Norden.

480 kr


En värld för sig själv

En antologi runt det s.k. Stephensfyndet, som resulterat i en helt ny forskning kring medeltida ballader vid Linnéuniversitetet i Växjö.

180 kr


The Polish Dance in Scandinavia
and Poland

En antologi på engelska författad av nordiska och polska musikforskare kring polskans historia. Exempel-CD medföljer.

Slutsåld


Nu började ett märkeligt tutande på bruket

Ulla Hallströms bok om bruksmusiken i glasriket.

40 kr
(tidigare 100 kr)
Sancta Simplicitas

Erik Hector är en av pionjärerna kring återupplivandet av hummeln, en cittra med greppbräda med djupa historiska rötter i Sverige. På sin cd ”Sancta Simplicitas” (2019) står hummelns trollbindande bordunklang i centrum som soloinstrument och som ackompanjemang till sång. Förutom Erik Hector (hummel och sång) medverkar Lisa Hector (sång) och Jonas Åkerlund (säckpipa, flöjt och sång).

100 kr
(tidigare 160 kr)

Spelmanshumör

Peter Pedersen, riksspelman och dubbel världsmästare på träskofiol, är en skånebördig spelman i Västervik. Peters första soloskiva ”Spelmanshumör” bjuder på 30 fina låtar på träskofiol och fiol.

100 kr
(tidigare 160 kr)

Käringaträtan

Eva Blomquist-Bjärnborg & Sabina Henriksson har spelat tillsammans i 50 år! På 1970-talet tillhörde de frontfigurerna inom Folkmusikvågen i södra Sverige och de har fortsatt att spela, undervisa och inspirera sedan dess. På sin nya skiva ”Käringaträtan” visar de var de står idag: stadigt i traditionen men samtidigt nyfiket utforskande, svängigt och känslig, plus en stor portion spelglädje.

100 kr
(tidigare 160 kr)

Folkmusik från Öland

Folkmusiken på Öland är en långlivad tradition som är lika vital, variationsrik och fascinerande som det öländska landskapet. Den här skivan bjuder på inspelningar med vår tids öländska spelmän och vissångerskor, kompletterat med upptagningar av viktiga föregångare – från den äldsta kända öländska folkmusikinspelningen 1927 fram till och med 2018. Inspelningarna är, med några undantag, aldrig tidigare publicerade.

100 kr

Smålandslåtar

Denna dubbel-cd innehåller 67 låtar ur Smålands spelmansförbunds låtpärm. Ursprungligen utgiven på två kassetter 1988, ger denna dubbel-cd en god bild av spelmän och spelsätt i Småland under 1980-talet. Medverkande spelmän är bland annat Bengt Löfberg, Eva Blomqvist-Bjärnborg, Johan Hedin, Sabina Henriksson, Magnus Gustafsson, Heléne Ingvarsdotter.

Noterna till låtarna finns tillgängliga här, eller som tryckt häfte via www.smalandsspelmansforbund.se.

50 kr
(tidigare 100 kr)


Garvis orkester med "Snaggen"

1962 gjorde Garvis orkester en inspelning i anrika Metronomestudion i Stockholm. Inspelningen var inte avsedd för utgivning utan enbart som "privat" dokumentation.

Nu finns den unika inspelningen på CD utgiven av Smålands Musikarkiv!

50 kr
(tidigare 100 kr)


Bessman – ”Lögn”

LÖGN är Bessmans nyfikna och dynamiska avstamp i sydostsvenska folkliga vokaltraditioner. Sångerna är starka berättelser, sjungna av röster vars klanger tillåts följa de håll situationen och texterna bjuder in till. ”Med själ och med kropp” undersöker Bessman kvinnoröstens uttrycksmöjligheter bortom konventionella begränsningar. Repertoaren, som överförts från sångare till sångare, har talat till människor genom hundratals år, fram till idag. Bessmans önskar bjuda in till ett nu, där tidsrum och klangrum leker fritt!

Bessman är Astrid Selling (röst), Kristin Borgehed (röst, kontrabas), Lisa Stormlod (röst), Marie Länne Persson (röst, folklig harpa).

50 kr
(tidigare 160 kr)


Arvedel

Sångaren Erik Hector har släppt skivan Arvedel där han sjunger visor och koraler från Småland och andra delar av södra Sverige. Erik Hector var tidigare medlem i folkmusikgruppen Sågskära, men på Arvedel ackompanjeras hans sång av multiinstrumentalisten Jonas Åkerlund och Anders Jonsson på klaviatur.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Strängar och blad

Strängar & Blad är titeln på Lucas Scheffolds & Helle Andersens nya cd. De har plockat gamla och nya pärlor ur spelmansrepertoaren och framför dem på sitt personliga sätt på gitarr och elbas. Den här gången har instrumenteringen byggts ut på några spår med Per Torstenssons klarinett och Tony Anderssons saxofon.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Nittonbunda

Fiol- och cellospelmannen Anders Löfberg har släppt sin första soloskiva: Nittonbunda. Känd från nyskapande folkmusikgrupper som Nordic och Majorstuen har Anders Löfberg här koncentrerat sig på det mer traditionella låtspelet. Solospår på fiol eller cello blandas med innerligt samspel tillsammans med två av Anders närmaste förebilder: fadern Bengt Löfberg och Pelle Björnlert.

160 kr


En roliger dans

En roliger dans. Gamla danslåtar från Småland, Öland och Östergötland är säkerligen den mest klassiska LP-skivan med folkmusik från Småland. Det är med stolthet som Smålands Musikarkiv kan presentera Bengt Löfbergs och Pelle Björnlerts skiva från 1976 i digitalt format för första gången. Utgåvan innehåller fyra tidigare outgivna låtar och ett 32-sidigt häfte med den informationsrika texten och illustrationerna från originalutgåvan.

50 kr
(tidigare 100 kr)


Axel Sjölander - spelman i Grönadal

Axel Sjölander – spelman i Grönadal finns nu för första gången på cd.
År 1992 utgavs en omfattande presentation av storspelmannen Axel Sjölander i form av ett kassettband med tillhörande bok sammanställd av Magnus Gustafsson. I samarbete med skivbolaget Caprice Records har Smålands Musikarkiv nu givit ut dokumentationsinspelningarna av musiken på cd. Skivan ingår numera i boxen med bok och kassett, men går också att köpa separat för dem som har utgåvan sedan tidigare.

Boxen 40 kr
Endast CD 10 kr
(tidigare 100 kr / 50 kr)


Nils Wiberg - Medvind

Fiolspelmannen Nils Wiberg släppte sin första soloskiva Medvind på Korrö. Skivan innehåller äldre låtar ur spelmansböcker och uppteckningar med småländsk koppling blandat med nya, mestadels egenkomponerade låtar.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Teatermusikaliska pärlor

På cd:n Stegvis. Musikminnen från ett teaterliv har Jan "Jotte" Lindell samlat en ensemble och spelat in 22 av sina "bästa påhitt" från en lång karriär som kompositör för bland annat teater och TV. Här finns musik från den radikala Musikteatergruppen Oktobers föreställningar på 1970- och 80-talen, tv-produktioner och uppsättningar på senare år vid Regionteatern Blekinge Kronoberg - till och med ett spår från en uppsättning vid Ölands Dramatiska Teaters i år. Låtar och sånger till föreställningar som är väl värda att höra på egen hand!

50 kr
(tidigare 160 kr)


SHE

Trion SHE består av Sabina Henriksson, Heléne Ingvarsdotter och Eva Blomquist-Bjärnborg. De spelar främst smålandslåtar från 1700-talet och framåt - ibland med lite dragning åt "tidig musik". SHE är tre glada musiker som i ett nära samspel har ett speciellt gung och drag i låtarna.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Skatelövs Spelmanslag

Skatelövs Spelmanslag är ett väletablerat och klassiskt spelmanslag vars repertoar är inriktad på folkmusiktraditionerna i södra Småland och Värend. Skatelövs Spelmanslag värnar om sitt dansspel och har på senare år fått goda vitsord för detta.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Max' Saxar - Det susar en vind

Max’ saxar bildades 2004 med Max Carlsson som bandets ledare. Spelstilen betecknas närmast som traditionell jazz med rötter från 40- till 60-talen. Under hösten 2013 spelade bandet in skivan ‘Det susar en vind’. Det är musik som i huvudsak är skriven av Anders Baudin till texter av Martin Nordkvist. Här anlitades den legendariske saxbandsledaren Ingmar Nordström och traktens främsta sångsolister; Yvonne Tuvesson-Rosenqvist, Linda Andersson, Carin Lundin samt även Leif Adolfsson, domkyrkokaplan i Växjö. Skivan fick goda recensioner i Smålandsposten och den konsert som gjordes vid skivsläppet i Växjös Mariakyrka måste betraktas som en succé.

50 kr
(tidigare 160 kr)Grantunga - Dold jord

En grupp musiker med rötter från Hallaryd i Småland spelar nyskapad musik i folkton. Grantunga presenterar ett unikt sound med bl.a kontrabas, slagverk, mandola, sång, fiol och flöjt. Svängigt men också meditativt och poetiskt med lekfulla vändningar.

50 kr
(tidigare 160 kr)


90 Småländska låtar ur Gösta Klemmings häften

Småländska spelmanslag/grupper och solospelmän. CD-box med 3 skivor.

100 Kr
(tidigare 180 kr)


Norrvidingespel - Jungfrulin

Norrvidingespel är gruppen som bevarar musikskatten från Norrvidinge härad. Brudmarsch från Tolg och låtar ur Sven Donats notbok är några av hitsen!

160 kr


Schlager och Swing

Everts kvintett - schlager, swing, smörsång, allt i traditionen från dansbanorna vid 1900-talets mitt: modern dansmusik som den då skulle spelas i Småland.

160 kr


Slowstarter

Äntligen en skiva med Mats Sturesson! Blues, country och bondkomik i personliga tolkningar.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Bålgetingen

Dubbel-CD med låtar efter den kände spelmannen August Strömberg i Jät med bl.a. Anders Svensson, Magnus Gustafsson och Anders Löfberg.

100 kr
(tidigare 220 kr)


Ulrika Gunnarsson

"Trall" är något så ovanligt som en ren låtplatta med instrumental trall! Ulrika behärskar på ett avspänt sätt trallandets olika uttryck. Med sin varma och böjliga röst skapar hon både spänning och variation. Det rytmiskt intrikata sväng hon har i låtarna visar den kvalitet hon har som fullfjädrad trallare.

160 kr


Gunilla Lundh-Tobiasson - Kärleksband

Visplatta med Gunilla Lundh-Tobiasson. Både nya och gamla visor. Många medmusikanter medverkar.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Anders Svensson - Bara för ros skull

Anders Svenssons soloplatta med kända och okända fiollåtar från Småland.

160 kr


Polski Dantz

Höökensemblens andra CD kring olika populära 1600-talsmelodiers vandringar över Norden och Baltikum.

100 kr
(tidigare 160 kr)


Krook!

Sågskäras ”systerplatta” till Höök! Med mer jordbunden musik bland 1600- och 1700-talens trumslagare, bröllopsspelmän och bergtagna kvinnor.

160 kr


Skärvor

En samlings-CD med ett urval av låtar och visor från Sågskäras utgivningar under perioden 1981-1994.

160 kr


Änglarnas Språk

Sågskäras andra platta med visor och låtar från Småland, Östergötland, Skåne, Öland och Gotland.

CD-skivan är slutsåld men finns att köpa på vinyl.

160 kr


Ingvar Fohlin

Traditionsinspelningar med Ingvar Fohlin från Blädinge, som spelar på en hel rad unika gamla dragspel.

160 kr


Vindvak

Halländska klarinettlåtar med Kjell Leidhammar och medmusikanter. Låtarna har förgreningar in i grannlandskapen Västergötland och Småland.

160 kr


Växjö Blåsorkester spelar Robert Sjölin

VBO spelar arrangemang och kompositioner av den kände musikdirektören, militärmusikledaren och dirigenten Robert Sjölin.

160 kr


Blåsmusik i Kronoberg

Från bruksmusik till musikkårer, blåsorkestrar och storband. Medverkar gör ett stort urval musikkårer från Kronobergs län.

50 kr
(tidigare 160 kr)


Våra favoriter med Nybrobygdens Spelemän

Nybrobygdens Spelemän spelar sina favoritlåtar från olika tidsperioder. Dubbel-CD.

160 kr


Underliga Vindar

Lennart Carlsson med vänner låter syntar och elgitarrer möta fioler, nyckelharpor och vevliror i traditionella och nyskrivna låtar.

120 kr