Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Kontakta Smålands Musikarkiv

Kontakta Smålands Musikarkiv

Mathias Boström

är chef för Smålands musikarkiv sedan 2015 och vice VD för Musik i Syd. Mathias Boströms forskning har huvudsakligen behandlat folkmusikinsamlingens historia och metoder. Förutom ett flertal publikationer inom detta område har han även varit redaktör för visutgåvor och kommenterade återutgivningar.

Tel. 0708-205881e-post: mathias.bostrom@musikisyd.se

Eleonor Andersson

är pensionerad produktionsassistent vid Smålands Musikarkiv, men fortsätter att arbeta på timmar. Hon har avlagt lägre organist- och kantorsexamen samt kyrkokantorsexamen, och haft tjänster och vikariat inom Svenska kyrkan. Eleonor har också studerat musikvetenskap i Uppsala och allmänpedagogik vid tidigare Växjö universitet. Har recenserat klassisk musik för Smålandsposten, varit biblioteksassistent på Växjö stadsbibliotek och forskningsbiträde vid Linnéuniversitetet.

e-post: eleonor.andersson@musikisyd.se

Zandra Axelsson

är dansarkivarie på Smålands Musikarkiv och har hand om arkivets dansavdelning. Hon har en fil. mag. i etnologi, en fil. kand. i konstvetenskap samt studier i arkivjuridik, allt vid Uppsala universitet. Till kunskaperna hör även en ettårig folkdanspedagogisk utbildning från Eric Sahlström Institutet, dansetnologi vid Göteborgs universitet samt en internationell kurs i ethnochoreology. Sistnämnda kurs arrangerades av Study Group on Ethnochoreology inom International Council for Traditional Music (ICTM). Zandra är väl bevandrad i flera dansgenrer såsom svensk folkdans, internationell folkdans med företrädesvis danser från Balkan, lindy hop, bugg, foxtrot, historisk dans och tiodans.

Tel. Zandra 0709-519998e-post: zandra.axelsson@musikisyd.se

Leif Carlsson

är pensionerad, men fortfarande timanställd, arkivarie vid Smålands Musikarkiv och dokumenterar populärmusiken i Kronobergs län. Han arbetade tidigare som forskare, lärare och utställningsansvarig vid Svenska Emigrantinstitutet. Leif har sedan början av 1960-talet på olika sätt följt utvecklingen inom populärmusikens olika genrer.

Tel. 0709-666452e-post: leif.carlsson@musikisyd.se

Lennart Carlsson

är arkivtekniker vid Smålands Musikarkiv. Hans arbetsområde innefattar digitalisering, ljudmigrering samt katalogisering av arkivets samlingar. Han jobbar också med webb- och databaslösningar. Lennart har en bred erfarenhet inom musikproduktion och mediateknik och är även musiker med fiol som huvudinstrument.

Tel. 0709-519995e-post: lennart.carlsson@musikisyd.se

Magnus Gustafsson

är senior rådgivare på Musik i Syd. Han är filosofie doktor i musikvetenskap och har under många bedrivit forskning kring olika stilar och låttyper inom svensk folkmusik. Gustafsson är en av grundarna till bl.a. Smålands musikarkiv, Korrö Folkmusikfestival och Folkmusikföreningen Valshuset. Han har genom åren haft flera styrelse- och sakkunniguppdrag hos bl.a. Statens Musikverk, Nordiska Ministerrådet, Nordisk Kulturfond, Statens Kulturråd och Konstnärsnämnden. Gustafsson har gett ut en rad böcker och artiklar, är riksspelman och medlem i grupperna Sågskära, Höök och Daahlensemblen. Magnus Gustafsson sitter på stol nr 15 i Smålands akademi och har tidigare varit Vice VD för Musik i Syd. Sedan 2022 är han invald i Kungl. Musikaliska Akademien.

Tel. 0706-366134e-post: magnus.gustafsson@musikisyd.se

Marie Myhrberg

är arkivassistent vid Smålands Musikarkiv sedan 2020. Hon är född och uppvuxen i Nybro och väl förtrogen med det sociala och historiska kulturarv som finns lokalt och regionalt i glasriket och i Kronobergs län. Marie har en gedigen musikutbildning som sångsolist på musikerlinjen vid Musikhögskolan i Göteborg och musikdramatiska linjen vid Teater- och Operahögskolan i Göteborg, med studier för Doreen Cannon och Peter Elkus. Hon har varit solist vid Stora Teatern i Göteborg, Malmöoperan, Göteborgsoperan och under många år verksam som sångerska i USA och Frankrike.

e-post: marie.myhrberg@musikisyd.se

Göran Thorn

är arkivvolontär och har varit verksam vid Smålands Musikarkiv sedan år 2001. Han har en bakgrund som elingenjör och har under sin tid på arkivet läst musikvetenskapliga kurser vid Linnéuniversitetet. Göran registrerar olika slags material i arkivets samlingar.

e-post: goran.thorn@musikisyd.se