Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Populärmusik

Populärmusik

Populärmusik i Kronoberg heter projektet som startade 2005 för att dokumentera nöjeslivet i Kronobergs län. Syftet är att bygga upp ett arkiv med intervjuer, fotografier, fonogram, tidningsklipp och dokument.

Det insamlade materialet, från 1920-talet fram till idag, är sökbart i en omfattande databas på Smålands Musikarkiv.

Populärmusikarkivet omfattar idag ca 300 intervjuer, 1500 fotografier, 250 fonogram (både kommersiellt utgivna och fältinspelningar), 70 000 tidningsurklipp (original och digitalkopior) och över 1000 dokument. Förutom det lokala materialet finns dessutom en större samling av grammofonskivor och populärmusiknoter.