Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Dans

Dans

Dokumentation om dans , i så väl nutid som dåtid är en viktig del av Smålands Musikarkivs verksamhet. Fokus ligger på folk- och sällskapsdans, där pardansandet på många sätt dominerar. Målet är att förvalta men även att synliggöra det arv som dansandet i olika tidsskikt lämnat efter sig.

I arkivet finns intervjuer, svar på frågelistor, danstidskrifter, dansmusik samt filmat material. Biblioteket har en del unik speciallitteratur kring folkdans, historisk dans och danshistoria. Det finns en stor samling kring folklig dans, bestående av kopior av dansuppteckningar från Småland och Öland.

Har du frågor och funderingar kring dans och dansande är du välkommen att höra av dig till mig. Besök efter tidsbokning.

Dansarkivarie
Zandra Axelsson

tel 0470-700 308
zandra.axelsson@musikisyd.se