Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Blåsmusik

Blåsmusik

Kronobergs län har starka blåsmusiktraditioner. Varje ort hade för inte så länge sedan en egen blåsorkester som spelade upp vid firande av högtider och till dans vid midsommar och till jul. Orkesterns besättning kunde vara från trio, kvartetter, kvintetter, sextetter till större besättningar.

Noter från den äldre musikkåren ”Kronobergaren ” populärt kallad på sin tid, finns att låna. Koralböcker och en del skolnoter finns för blåsare.