Smålands Musikarkiv > Populärmusik

  samlar - bevarar - levandegör

Populärmusik > Intervjuer

Intervjuer

Antalet intervjuer närmar sig 300 och längden på dessa varierar mellan 30 min och 5 timmar. Den genomsnittliga längden är 60-70 min. De första åren spelades intervjuerna in på mini-disc för att sedan brännas över och förvaras på CD. Under våren 2010 har dessa intervjuer förts över till hårddisk. Sedan 2008 används Handy-recorder för intervjuarbetet, varefter inspelningarna hamnade på CD. Osäkerheten att inte längre ha back-up på mini-disc har medfört att rutinen nu är att nygjorda intervjuer genast läggs på hårddisk.

Bild till vänster
Lars-Åke Hult berättar för Leif Carlsson,
sommaren 2006

”Jag var med i Willys orkester och vi spelade i slutet av 1940-talet i hela Småland. Rune Persson som då hade RP-studios här i Växjö gjorde en inspelning med oss i Läroverkets aula. Det var inte så vanligt på den tiden att lokala orkestrar blev inspelade”.

Bild till höger
Viking Fransson, Linneryd, intervjuades 2007

”Här låg Veramåla dansbana men idag finns inget kvar. Det var ungdomar i byarna runt om som dansade här på lördagskvällarna. Dansbanan försvann nog på 1930-talet”

Bild till vänster