Smålands Musikarkiv > Populärmusik

  samlar - bevarar - levandegör

Populärmusik > Dansbanor

Hur många dansbanor har det funnits i Kronobergs län och hur många finns kvar idag? Svaret på frågan har jag inte men många finns dokumenterade i arkivet. Ibland har intervjuer gjorts i skogar där naturen återtagit allt som en gång varit en livligt frekventerad dansbana. Intervjuerna har varit med personer som har egna minnen eller så kan de kanske förmedla föräldrarnas berättelser.

Bland de äldsta dokumenterade dansbanorna kan nämnas Veramåla dansbana i Linneryd där granarna idag växer höga. Vilka som spelade är höljt i historiens dunkel men ungdomar i närliggande byar kom gående i klungor eller tog sig till dansen med hjälp av cyklar. Många intervjuade har berättat att ”vägen till och från dansbanorna var ibland nästan lika rolig som själva dansen”.

Av Ekenäs strax utanför Åseda återstår bara en syrénhäck som planterades ”för att de närboende skulle slippa se eländet” och allt som finns kvar av Hängnarna i Värends Nöbbele är idag bara några rester av en stenfot. Under 1930-talet kunde flera hundra ungdomar samlas där en lördagskväll. Tidningsannonser berättar om vilka lokala orkestrar som spelade till dansen och varje sommar brukade ett s k zigenarkapell stå för en av danskvällarna. Stora anläggningar som Folkparkerna i Tingsryd, Vislanda och Alvesta är helt borta. Där uppträdde en gång i tiden kända artister som Gösta ”Snoddas” Nordgren, Little Gerhard och Ertha Kitt.

Kvarneket Moheda

 

Bild till vänster
Tyrolen Blädinge

 

Bild till höger
Alvesta Folkets Park

 

Bild till vänster
Hasselbacken Alstermo

 

Bild till höger
Åseda Folkets Park

 

Bild till vänster
Björkparken Linneryd

 

Bild till höger
Tillfällig dansbana i Korrö

 

Bild till vänster