Smålands Musikarkiv > Populärmusik

  samlar - bevarar - levandegör

Populärmusik > Övrigt

Tidningsklipp

Denna avdelning omfattar originalklipp, papperskopior och digitalkopior. Det totala antalet digitala kopior är drygt 40 000 och omspänner nästan 100 år av det lokala nöjeslivet. De äldsta är från tidningen Växjöbladet 1915. Merparten av kommer från tidningarna Kronobergaren och Smålandsposten. En mindre del av materialet har lagts in i databasen. Originalklippen och papperskopiorna utgör åtskilliga tusen och en del av dessa finns i databasen. Förutom material som inkommit i samband med intervjuer kan nämnas Curt Gustafssons stora jazzsamling och Bertil Nybergs klipp rörande orkestrar och dansbanor.

Bild till vänster
Foton

Idag finns ca 300 kopior i A4-storlek. Fotografierna i denna samling har lånats in i samband med intervjuer, för att kopieras och sedan återlämnas. Bilden till höger visar Yvonne Wennberg då hon sjunger och spelar dragspel vid en sommarfest som hölls i Sandvik, Linneryd, troligen 1957. Från detta tillfälle finns också två fotografier där hon ackompanjeras av den då nybildade Leifs trio. Några år senare bytte de namn till Leif Bloms orkester och blev ett av Sveriges populäraste dansband. Under länken orkestrar finns några fotografier från samlingen.

Bild till höger
Affischer

Eftersom affischer sällan ansetts värda att bevaras har miljontals rivits ner och kastats. Trots detta finns många kvar som berättar om orkestrar, artister och nöjesställen som kanske annars varit bortglömda. Musikarkivet har fått ett antal affischer från Föreningen Jazz i Växjö och lokala dansorkestrar. Då Lindströms tryckeri i Åseda upphörde delades bevarade affischer upp mellan hembygdsföreningar i trakten. Braås hembygdsförening donerade sin samling till musikarkivet. De övriga har digitalt fotograferats. Kameran har också varit till hjälp då de uppklistrade affischerna som finns bakom scenen i Åseda Folkets Park dokumenterats.

Bild till vänster
Gästböcker

Alla folkparker hade gästbok där artister skrev en hälsning som tack för besöket. Många tog sig också tid med att rita ett roligt självporträtt eller skriva några uppskattande rader. Någon gång kunde också en elak kommentar komma med som den gången Jan Johansson anmärkte på det undermåliga pianot han tvingades till att spela på. Gästböcker från Folkparkerna i Alvesta och Växjö, samt Folkets Hus i Klavreström finns som kopior på Smålands musikarkiv.

Bild till höger
Vinylskivor

Avdelningen ”Kronobergsvinyl” innehåller både singlar, EP och LP-skivor. Under 1960-talet fick några dansorkestrar, som Bigge Bolméhs, Bob Stevens och Jan-Inges, chansen att ge ut singelskivor. Decenniet senare blev ”det gyllene årtiondet” för dansband då många spelade in åtminstone en LP. För orkestrar som Thorleifs, Leif-Bloms och Ingmar Nordströms blev det starten för en omfattande utgivning. Musikarkivets samling har byggts upp tack vare skivmässor, loppisbesök och gåvor.

Bild till vänster
Fältinspelningar

Under denna rubrik finns inspelningar som inte blivit kommersiellt utgivna. Rune Persson gjorde i slutet av 1940-talet och några år framåt upptagningar med trådspelare av lokala orkestrar och graverade sedan ett fåtal exemplar av varje inspelning. Verksamheten gick under namnet R-P Studios. Antalet skivor översteg sällan antalet medlemmar i orkestern. Då Rune flyttat till Stockholm fortsatte brodern Ingvar att med hjälp av rullbandspelare spela in orkestrar under hela 1950-talet. Inspelningarna graverades sedan av Rune, men fortfarande i samma antal. Tack vare bröderna finns musik av orkestrar som Benny Conn, Berglunds, Combo Jumpers, Ingvars och Janne Zaars bevarad. Skivorna finns idag i privat ägo men har lånats in till arkivet och digitaliserats. Till kategorin fältinspelningar förs också bandupptagningar som gjorts vid dansbanor. Ett exempel på detta är Sune Ehrlings från Ljungby och inte minst Flamingoorkestern från Växjö som under 1960-talet spelades in ett flertal gånger. Dessa inspelningar låter oss höra hur det kunde låta ”en helt vanlig kväll i Parken”.  Musikarkivet gör också egna fältinspelningar, som då Lasses orkester från Visland, verksamma i början av 1950-talet, gjorde en nostalgispelning hösten 2008. Avdelningen fältinspelningar utgör en betydande del av populärmusiksamlingen.

Bild till höger
Noter

Repertoaren för orkestrar verksamma före 1970-talet bestod oftast av populära melodier, där noter med färdiga sk b-arrangemang köptes eller någon ”plankade” av från grammofon eller radio. I några fall anlitades arrangörer som skrev specialarrangemang. Det är först med dansbanden på 1970-talet som det blev vanligt med originalmusik på dansbanorna. Några orkestrar, som Dambergs från Norrhult, har donerat noter till arkivet. Dessutom finns ett stort antal notblad med både svenska och utländska melodier.

Bild till vänster
Anteckningsböcker och dokument

I samband med intervjuer plockas ofta material av olika slag fram. Lennart Landhammar, som under många år var basist och sångare i White Jackets Band från Växjö, hade kvar en anteckningsbok som upptog samtliga spelningar, från starten i början av 1930-talet. I en annan bok hade han för hand skrivet texten till alla sånger han framförde, till början med hjälp av megafon. Många intervjuade har också dokument som berättar om t.ex. instrumentinköp, orkesterkläder, gager och kontakter med skivbolag.

Bild till höger
Föremål

Tyvärr är denna avdelning inte alltför omfattande. Bilden visar en skjorta som en av medlemmarna i dansbandet Ginnys använde och på denna har några dansbiljetter, av betydligt äldre årgång, placerats. Vi hoppas dock att många fler föremål doneras till arkivet.

Bild till vänster
Ny musik

Även om orkestrar och dansbanor före 1970 prioriterats i något högre utsträckning, beroende på att kunskap och material från denna tid löper störst risk att försvinna, dokumenteras även det ”moderna” nöjeslivet. Lokalpressen bevakas dagligen och nyutgivna skivor kommer till arkivet. Bilden visar några skivor som inte har så många år på nacken men med tanke på musikvärldens föränderlighet är de redan historiska. Det samma kan sägas om The Arks och Charlotte Perrellis framgångsrika deltagande i Melodifestivalen. Musikarkivet har därför två välfyllda kartonger med tidningsklipp och reklammaterial som intresserade forskare kan ta del av.

Bild till höger