Smålands Musikarkiv > Populärmusik

  samlar - bevarar - levandegör

Populärmusik > Den unga musikscenen i Växjö - kamratskap, hopp och tvivel

Alexander Andreassen läste programmet för kulturledare vid Linnéuniversitetet. Eftersom huvudinriktningen var musikvetenskap föll det sig naturligt för honom att inför sitt praktikarbete kontakta Smålands Musikarkiv. Här fick han som uppgift att dokumentera den aktuella lokala musikscenen i Växjö. Alexanders arbete är ett viktigt komplement till dokumentationen med foton och inspelade intervjuer, som tidigare huvudsakligen varit inriktad på åren 1920-1980.

Den unga musikscenen i Växjö - kamratskap, hopp och tvivel   

Soulcreek    Foto: Alexander Andreassen

Vi-Ska    Foto: Vi-Ska

Brainchild   Foto: Alexander Andreassen