Smålands Musikarkiv - Samarbetsprojekt

Smålands Musikarkivhar ett brett samarbete med olika universitet, musikhögskolor och andra institutioner och ett av arkivets viktigaste mål är att vara en källa och en kunskapsbas för forskning inom sydsvensk musik.

En viktig uppgift för arkivet i det här sammanhanget är att vara en källa och en kunskapsbas. Musikalier, bandupptagningar och annan värdefull information utgör grunden för olika former av samarbeten med olika musikvetenskapliga institutioner.

Artiklar och böcker

Visantologi 2013 - Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet. (utgiven på Gidlunds förlag). Se folkvisa.se

Folkliga koraler, gamla psalmer och andliga visor från södra Sverige.
(kommer att ges ut på Bo Ejeby förlag)


Nya forskningsprojekt

Låtkursernas ideologi och bakgrund (Karin Eriksson, LNU)

1814 - det magiska året (NOFU)

Den äldre pardansen i Europa (tvärvetenskapligt projekt mellan forskare i Österrike, Polen, Ungern, Norge och Sverige)


Avslutade samarbetsprojekt

Tyrolenprojektet - den småländska folkparken som fick nytt liv

Tyrolen är en klassisk svensk folkpark ute på den småländska landsbygden, närmare bestämt i Blädinge i Alvesta kommun. Nöjesparken Tyrolen uppfördes 1962 av nöjesmagnaten Olle Olofsson. I slutet av 70-talet tvingades man slå igen portarna på det legendariska nöjespalatset. Flera försök att starta upp på nytt gjordes utan att riktigt lyckas. Men 50 år efter den första invigningen har Tyrolens vänner tagit över och vill nu göra allt dom kan för att "hålla denna magiska plats vid liv"!

Tyrolenprojektet initierades av Agneta Råhlin. Hon fick hösten 2009 en förfrågan från Tyrolens vänner om att göra en utställning med det historiska materialet från Tyrolens storhetstid på 1960-70 talen. Under säsongen 2010 filmades dokumentären Tyrolen Lever i samarbete med Åskar Lilja. Filmen hade premiär på Växjö konsthall Kulturnatten 2011. Under hösten 2010 genomförde Agneta en förstudie till idén att skapa ett litet interaktivt museum. Förstudien finansierades av Leader Linné och Musik i Syd. Idén har därefter utvecklats tillsammans med Tyrolens vänner i samarbete med Musik i Syd/Smålands Musikarkiv. Tillblivelsen av Tyrolenmuseet har fått stöd från Länsstyrelsen, Regionförbundet, Kulturparken Småland, Musik i Syd, Alvesta kommun, Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Riksantikvarieämbetet, Tyrolerhatten samt ytterligare några privata finansiärer.

Tyrolenprojektet avslutades under våren 2013. Allt material som samlades in av projektet finns nu arkiverat hos Smålands Musikarkiv. Dokumentationsarbetet omfattade bl a insamling av foton och pressklipp från olika skeden i Tyrolens historia. Materialet innehåller dessutom intervjuer med grundare och initiativtagare, entreprenörer, besökare och artister samt recensioner från olika evenemang under Tyrolens 50-åriga period 1962-2012. Utvalda bitar från Tyrolens spännande historia fram till och med 2012 presenteras på arkivets hemsida under rubriken "Tyrolenprojektet".

Från Sigfridsmässa till The Ark (red Magnus Gustafsson & Boel Lindberg)

Växjös musikhistoria. Kyrkomusiken, militärmusiken, jazzen och popmusiken. Precis som andra städer har Växjö både en bred och lång musikhistoria bakom sig. Men inte många städer har samlat kunskapen om musiken i bokform, vilket nu har gjorts i Växjö. Ett tiotal skribenter med sina specifika kunskapsområden medverkar med varsitt avsnitt i boken.

Initiativet till den här utgåvan har tagits av Växjö kommuns kulturnämnd, som i samarbete med Smålands Musikarkiv/Musik i Syd har förverkligat den ursprungliga idén. Till boken hör två CD-skivor med en rad musikexempel som anknyter till de olika artiklarna.

   Beställ i webbutiken -->

Bålgetingen - dubbel-CD med musik efter August Strömberg

En dubbel-CD med låtar efter den kände spelmannen August Strömberg (1860-1947) från Jät gavs ut 2009 i samverkan mellan Smålands Musikarkiv och skivbolaget Giga. Låtarna spelades in i Söftestorps gamla skola under sommaren 2008. Medverkande är Anders Svensson, Magnus Gustafsson, Susanne Gustafsson, Arvid Gustafsson, Anders Löfberg och Jörgen Axelsson. CD:n inkluderar även en utförlig ”booklet” med delvis ny forskning kring Strömberg och hans musik.

   Beställ i webbutiken -->

Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader - se folkvisa.se

Inom ramen för samarbetsprojektet ”Intermedialitet och den medeltida balladen” startade Smålands Musikarkiv och Växjö Universitet i januari 2008 projektet Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader med stöd från Riksbankens jubileumsfond. Utgångpunkt för projektet är de 362 uppteckningar och avskrifter av medeltida ballader som 2005 hittades på Växjö stadsbibliotek. Manuskripten ingår i en samling som fått beteckningen GSMS (George Stephens manuskriptsamling).

Målsättningen för projektet var från början att åstadkomma ett digitalt och nätpublicerat komplementband till Sveriges medeltida ballader (SMB) som utgavs av Svenskt visarkiv (SVA) 1981–2001. Efter en rad överväganden utvidgades arbetet till att även omfatta andra slags visor än enbart medeltida ballader. Tanken var inledningsvis att det digitaliserade materialet skulle långtidslagras i en databas med nationell anknytning med hjälp av Kungliga biblioteket (KB) och med möjlighet att söka i Libris. De nationella bibliotekssystemen är dock främst inriktade på att hantera bibliografiska data. Med webbplatsen folkvisa.se presenterade projektet följaktligen en egen anpassad modell för webbpublicering av visor. Genom att utgå från en universellt användbar datorplattform kan det digitaliserade materialet förberedas för framtida migrering och sammanlänkning med andra musik- och biblioteksdatabaser, nationellt eller internationellt.

Det ursprungliga digitaliseringsprojektet avslutades 2010. I syfte att säkra fortsatt forskarmedverkan i uppbyggnaden av webbplatsen upprättades ett samarbetsavtal mellan Linnéuniversitetet, Institutionen för språk och litteratur (SOL), Institutionen för kulturvetenskaper (KV) och Smålands Musikarkiv för åren 2011-2012. Från och med 2013 ombesörjs det fortsatta arbetet med databasen och webbplatsen av Smålands Musikarkiv.

Intermedialitet och den medeltida balladen

I februari 2005 hittades, på Växjö Stadsbibliotek, ett internt cirkulationskuvert och tre arkivkapslar med över 1000 dokument bestående av folkloristiskt material såsom ballader, visor, sagor, rim och ramsor, beskrivningar av danslekar, legender och sägner. Av dessa var cirka 800 ballader. Man hade tidigare inte känt till denna samling som tillskrivs George Stephens (1813–1895, brittisk språkforskare, arkeolog och samlare) och Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818–1889, bibliotekarie, teaterchef och insamlare av folkloristiskt material).

Syftet med projektet Intermedialitet och den medeltida balladen är att med balladfynden i Växjösamlingen som bas genomföra forskning i samarbete mellan Växjö Universitet och Smålands Musikarkiv, där musikvetenskapliga, litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga metoder och teorier möts och befruktar varandra. Projektets första forskningsresultat återfinns i antologin En värld för sig själv. Nya studier i medeltida ballader (red Gunilla Byrman). Ännu en antologi med mer intermedial inriktning publicerades 2011 - Intermediala perspektiv på medeltida ballader (red Lars Elleström).

Inom ramen för samarbetsprojektet ”Intermedialitet och den medeltida balladen” hölls i mars 2008 en stor nordisk balladkonferens under namnet ”I fråst och i kålle”. Konferensen anordnades av Växjö Universitet i samarbete med Smålands Musikarkiv/Musik i Syd. Temat för konferensen var ballader i teori och praktik och innehållet var uppdelat på en konferensdel med plenarföredrag, sektionsföredrag och verkstäder, samt en konsertdel som även var öppen för allmänheten. Detta gav ett unikt tillfälle för alla intresserade: forskare, utövare och pedagoger att träffas i hjärtat av Småland under några intensiva dagar.