Tyrolenprojektet

Tyrolen - Nöjesparken som fick nytt liv

Tyrolen är en klassisk svensk folkpark ute på den småländska landsbygden, närmare bestämt i Blädinge i Alvesta kommun. Nöjesparken Tyrolen uppfördes 1962 av nöjesmagnaten Olle Olofsson. I slutet av 70-talet tvingades man slå igen portarna på det legendariska nöjespalatset. Flera försök att starta upp på nytt gjordes utan att riktigt lyckas. Men 50 år efter den första invigningen har Tyrolens vänner tagit över och vill nu göra allt dom kan för att "hålla denna magiska plats vid liv"!

Tyrolenprojektet avslutades under våren 2013.

Tyrolenprojektet utgår från en både unik och specifik plats - ett nöjescentrum som i sig genererat oförglömliga upplevelser och minnen. En plats som under sin storhetstid omedvetet befann sig i den svenska nöjeskulturens absoluta epicentrum. Platsens berättelse är en viktig del av vår historia, där det lokala perspektivet många gånger kan vara en del av det globala, vilket exempelvis är särskilt tydligt i Tyrolens arkitektur. Det finns möjligheter att med modern teknik lyfta fram muntliga berättelser och visualisera och presentera en stor mängd material av skilda slag. Genom berättelsen blir historien levande och fängslande och vårt nutida lokala kulturarv på platsen blir synliggjort. Museet är ett nytt samarbete med Musik i Syd/Smålands musikarkiv. Det insamlade materialet har digitaliserats allt eftersom utställningsproduktionen har fortskridit under året Materialet kommer att bli tillgängligt i Smålands musikarkivs databas. Det digitaliserade materialet kommer att sparas som tidningsartiklar, foton, publikationer, CD-skivor med inspelade originalintervjuer och redigerade intervjuer för Tyrolensamlingen. Det insamlade materialet kommer att finnas sparat på en hårddisk som innehåller hela samlingen.

Tyrolenprojektet initierades av Agneta Råhlin. Hon fick en förfrågan hösten 2009 från Tyrolens vänner om hon ville göra en utställning på Tyrolen av det historiska materialet från Tyrolens storhetstid på 1960-70 talet. Under säsongen 2010 filmades dokumentären Tyrolen Lever i samarbete med Åskar Lilja. Filmen hade premiär på Växjö konsthall på Kulturnatten 2011. Under hösten 2010 genomförde Agneta en förstudie för Tyrolenmuseet som finansierades av Leader Linné och Musik i Syd. I studien undersöktes förutsättningarna för att skapa ett litet interaktivt museum. Idén har sedan 2011 utvecklats tillsammans med Tyrolens vänner, i samarbete med Musik i Syd/Smålands Musikarkiv. Museet har fått stöd från Länsstyrelsen, Regionförbundet, Kulturparken Småland, Musik i Syd, Alvesta kommun, Växjö kommun, Arbetsförmedlingen, Riksantikvarieämbetet, Tyrolerhatten samt ytterligare några privata finansiärer, vilka alla har bidragit till det nya museets tillblivelse.

Läs mer

  Tyrolen Nöjesparken som fick nytt liv

Att idag väcka till liv en gammal nöjespark på landsbyggden kan tyckas, även utifrån ett småskaligt företagsperspektiv, vara ett äventyr dömt till snabb avveckling. Trots allt, detta äventyr har iscensatts, i Småland. I de nuvarande entreprenörernas berättelser tydliggörs vad som har inspirerat dem att ta över och återskapa denna, den nutida nöjesparken Tyrolen.

    Tyrolennytt

Tidningen Tyrolennytt presenterar ett axplock av händelser
från Tyrolens storhetstid på 1960-talet.