Tyrolenprojektet

Tyrolens vänner

Föreningen Tyrolens vänner köpte nöjesparken av Bo Olofsson 2007, och året därpå öppnades anläggningen åter för besökare. Sedan dess har Tyrolen på nytt blivit en levande mötesplats.

Ett urval tidningsklipp från tidsperioden 2007-2012 berättar om hur Tyrolen återuppstår.

Välj en bild i listan. Bläddra framåt genom att klicka till höger om mitten i resp. bild. Bläddra bakåt genom att klicka till vänster i bilden.