Tyrolenprojektet

Vad hände sen?

Tyrolens verksamhet upphörde 1976. År 1978 fram till 1991 stod idrottsföreningen Alvesta GIF för bilbingo på söndagarna på parkens parkeringsyta. Treviär hyrde parken 1990 och arrangerade ett antal välbesökta danser. Parken öppnades i ny regi av Bo olofsson som drev verksamheten mellan 1991-93. Sommaren 1998 restaurerades målningarna i parken av Smålands museum. Samma år höjdes röster för att parken skulle bli ett kulturminne. Så blev dock inte fallet. På grund av sviktande publikunderlag fick sedan verksamheten läggas ned. Nöjesparken öppnades igen 2002 och drevs fram till 2005 av Nöjespyramiden.

Tyrolens historia kan följas i de intervjuer som har gjorts i projektet.


Spellistan fungerar i de flesta moderna webbläsare samt mobilt Apple iOS resp. Android.
(Om din webbläsare eller mobil är av äldre datum kanske inte spellistan visas alls).