Tyrolenprojektet

Tyrolens nöjespark

Tyrolens nöjespark är en av de få bevarade platser som återstår i Sverige av den amerikanska Googiearkitekturen. Stilen karakteriseras av uppsvepta tak, kurvor och geometriska former. Den utmärks också av kraftfulla organiska former med synliga stålbalkar och betong. Googiestilen har sitt ursprung i Kalifornien och vände sig till en bilburen publik.

Tyrolens byggnader är relativt välbevarade och restaureras nu bit för bit med varsam hand. Konstnären Sven Truedssons målningar kom till mellan 1963-68 och är i relativt gott skick. Här möter besökarna vildsinta Tyrolermotiv, samt monumentala porträtt av lokala och globala kändisar.

 Bilder från Sven-Olof Samuelssons fotosamling

 Leif Carlssons bilder

 Agneta Råhlins bilder


Välj en bild för att se den i större format med korrekta proportioner. Bläddra framåt genom att klicka till höger om mitten i resp. bild. Bläddra bakåt genom att klicka till vänster i bilden.

Konstnär Sven Truedsson
och en av hans målningar
som kom till på 1960-talet