Spelmansböcker i Norden,
21-23 november 2017

Arrangörer

Spelmansböcker i Norden arrangeras av Smålands Musikarkiv, Musik i Syd och Linnéuniversitetet i samarbete med Dansk folkemindesamling/Det Kongelige Bibliotek, Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut, Norsk folkemusikklag, Svenskt visarkiv/Statens Musikverk, Bilda, Sveriges Spelmäns riksförbund och Folkmusikföreningen Valshuset, Växjö.

Ekonomiskt stöd har tacksamt erhållits från Nordisk kulturfond, Statens kulturråd, Region Kronoberg, Craafordska stiftelsen och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.