Spelmansböcker i Norden,
21-23 november 2017

Aktuellt: Nu är finns det prelimära programmet till hela Spelmansböcker i Norden. Hämta det här.

Workshops

Under Spelmansböcker i Norden blir det inte enbart föredrag och konserter, utan varje dag kommer även workshops i spel, dans och diskussioner kring brännande ämnen att erbjudas.

Nedanstående workshops/seminarier kommer att erbjudas under Spelmansböcker i Norden. Närmare information om innehåll, tider och tillgång till platserna (som är begränsade) kommer att presenteras senare. Förutsättningen för att kunna delta i workshops/seminarier är att man anmält sig till konferensen.

Workshop – spel:   Piia Kleemola-Välimäki
Piia Kleemola-Välimäki lär ut låtar ur Samuel Rinta-Nikkolas notbok, daterad 1809 i Ilmajoki, södra Österbotten.

Workshop – spel:   Ånon Egeland
Ånon Egeland tar for seg melodier fra et utvalg handskrevne norske notebøker fra perioden 1722 til 1821. Det vil bli fokusert på materiale som på ulike måter har tilknytning til dagens tradisjonsmusikk. Et sentralt tema blir å tolke det eldre notebokmaterialet i lys av tradisjonsmusikkens oppføringspraksis og spilletekniske tilnærmingsmåte til fela. Workshopen retter seg i første rekke mot felespillere.

Workshop – spel:   Maria Jonsson & Daniel Pettersson
Låtar ur Västerbottniska spelmansböcker
Spelmännen Daniel Pettersson och Maria Jonsson från Västerbotten har ägnat mycket tid åt att gå igenom tre spelmansböcker från östra delen av Västerbotten. Böckerna har tillhört spelmän som alla var födda i början av 1800-talet och som spelade mycket på danser och bröllop. Innehållet är till stor del kontradanser som kadrilj, menuett och polonäs. Just kadriljen var väldigt omtyckt i Västerbotten och dansades ofta på bröllop. Äldre spelmän har vittnat om att olika byar hade sin egen kadrilj som endast invånarna i just den byn kunde turerna till. Daniels och Marias arbete med spelmansböckerna resulterade i en CD och ett nothäfte "Kadrilj" som gavs ut 2014 (Dalakollektivet Records). Under denna workshop kommer Maria och Daniel att lära ut några låtar ur dessa böcker.

Workshop – spel:   Rasmus Storm
Rasmus Storms nodebog fra 1760 er en af de få danske 1700-tals spillemandsbøger. Musikken er meget anderledes end 1800-tallets spillemandsmusik. På denne workshop spiller vi nogle af de typiske melodier: Menuet, Dantz og Proportion, Serras. Det bliver et låtkursus med udlæring – alt det, vi kan nå på 1½ time.

Workshop – dans:   Trotto
Långdanser ur Johan Carlstrands notbok
Dansgruppen Trotto är sprungen ur en medeltidsfest i Växjö 1992, samma år som Smålands musikarkiv bildades. Gruppen har sedan dess fördjupat sig i historiska danser. Välkommen att tillsammans med Trotto praktiskt utforska några danser ur en spelmansbok med många dansbeskrivningar: ”Note bok Tillhörig Johan Carlstrand” (Uppsala universitetsbibliotek).

Workshop – dans:   Bert Persson, AnnaKarin Karlsson,
Christina Frohm, Marianne Skagerlind-Furå & Per Furå
Att levandegöra en svunnen tids musik- och danstradition.
Med utgångspunkt i bilder, litterära belägg, dansbeskrivningar från förr och nutida dansuppteckningar prövar vi att genom dans levandegöra musiken ur spelmansböckerna.

Seminarium:   Sven Midgren
Hundra år av landskap…? Spelmansböcker för spelmän
Sven Midgren – folkmusiker och pedagog med ett hängivet engagemang i spelmansrörelsen i Sverige – guidar deltagarna i in i spelmansböckernas förlovade värld, bortom landskapsgränser med tillhörande låttyper. Genom musicerande och diskussioner berörs möjligheter och utmaningar som dyker upp när man ger sig i kast med spelmansböckernas repertoar. Vad händer när man dyker ner i spelmansböckerna och hur kan man använda dem för att bredda sin egen och sina medmusikers låtbank? Seminariet är tänkt som en första träff i en serie i Sveriges Spelmäns Riksförbunds regi. Medtag instrument!

Seminarium:   Åke Persson
Digifolk.se – volontärprojektet med sikte på att digitalisera Sveriges låtskatt
Drivkraften i detta projekt är tanken att via volontärarbete kunna skapa ett mycket kraftfullt forskningsinstrument för svensk folkmusikhistoria och i förlängningen kanske även för utländsk. I Sverige har vi enorma notsamlingar av s.k ”spelmansböcker”. En stor del av dessa finns i Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets spelmansböcker. Denna del, ca trettiotusen notblad, finns inscannad på 'fmk.musikverket.se', åtkomligt för alla via internet. Varje notblad har ofta flera låtar så det bör röra sig om hundratusentals låtar totalt. Tanken med detta projekt är att mata in dessa låtar i dataläsbara notformat, då kan noterna kopplas till analysprogram som kan göra alla möjliga sorters sökningar, analyser och efterforskningar på materialet. Då materialet är enormt är idén att detta ska lösas av en stor grupp volontärer. När väl Folkmusikkommissionens notsamling och Musikmuseets spelmansböcker är avklarade kan man tänka sig att andra notsamlingar anslutes till denna databas. Över 100 potentiella volontärer har för närvarande anmält intresse. En styrgrupp arbetar med att utforma projektets hemsida, 'digifolk.se', den kommande databasen samt riktlinjer för volontärarbetet. Tanken är inte bara att digifolk.se ska tjäna forskningen utan även vanliga spelmän. Spelmannen Åke Persson kommer att berätta om – och demonstrera – arbetet med projektet och diskutera med deltagarna.