Smålands Musikarkiv firar 25 år 2017!

Under jubileumsåret 2017 kommer Smålands Musikarkiv att satsa stort på att låta våra samlingar och kunskaper synas och höras genom en mängd samarbeten och egna projekt. Det kommer exempelvis att bli konserter med kopplingar till arkivets samlingar, en app för musikvandringar i Växjö, en eller ett par skivutgåvor, en musikinstrumentutställning tillsammans med Kulturparken Småland och ett stort nordiskt evenemang kring handskrivna notböcker (spelmansböcker) tillsammans med bland annat Linnéuniversitetet.

Följ nyheterna här på hemsidan och på Smålands Musikarkivs nyöppnade facebooksida: https://www.facebook.com/smalandsmusikarkiv/


Aktuellt | Nyhetsarkiv

Kronobergs bokmässa

För nionde året i rad medverkade Smålands Musikarkiv vid Kronobergs bokmässa den 19 november på Växjö Bibliotek. Förutom försäljning av böcker och skivor fick besökarna vid vårt bord ta del av information om arkivet och att vi under 2017 fyller 25 år. Dessutom var det många som passade på att fylla i musikkrysset. Vinnare blev:

Jan Idlinge, Växjö
Hui Li, Växjö
Sven Velander, Moheda

Vill du också testa dina kunskaper om bl.a. den lokala musiken så har vi lagt ut frågorna här. Svaren står längst ned på sidan!    Musikkryss [pdf]

Magnus Gustafsson doktor på polskans historia

Den 4 november försvarade Magnus Gustafsson, Musik i Syds vice VD, framgångsrikt sin doktorsavhandling Polskans historia vid Lunds universitet. Fakultetsopponent var seniorforskaren Jens Henrik Koudal från Det Konglige Bibliotek i Köpenhamn. Ett mer än fullsatt auditorium fick ta del av en spännande diskussion mellan två mycket insatta forskare i spelmansböckernas musik- och dansvärld. Grattis Magnus!

Fr.v. prof. Olle Edström, ordförande vid disputationen, Magnus Gustafsson och opponenten Jens Henrik Koudal. Foto: Eric Hammarström.

Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok

Efter flera decenniers forskning är nu Magnus Gustafssons doktorsavhandling färdig. Han utgår från ett par hundra låtar i en spelmansbok från Småland efter Petter Dufva, men vidgar perspektivet till att inkludera ungefär 90 000 melodier (!) i äldre spelmansböcker och uppteckningar.

Förutom att följa melodierna i Dufvas notbok bakåt och framåt i historien tecknar Gustafsson ingående polskemusikens och -dansens historia och utveckling i ett nordeuropeiskt perspektiv från 1600- till 1900-talet. Ett måste i varje folkmusikintresserads boksamling! (930 s.)

Beställ boken i webbutiken! (370 kr + brevporto 75kr)

Nya skivor i arkivets butik!

Vid sidan av Smålands Musikarkivs nya återutgåvor med Bengt Löfberg & Pelle Björnlert samt Axel Sjölander har vi nöjet att presentera tre nya spännande cd i webbutiken.

Sångaren Erik Hector har släppt skivan Arvedel där han sjunger visor och koraler från Småland och andra delar av södra Sverige. Erik Hector var tidigare medlem i folkmusikgruppen Sågskära, men på Arvedel ackompanjeras hans sång av multiinstrumentalisten Jonas Åkerlund och Anders Jonsson på klaviatur.

Strängar & Blad är titeln på Lucas Scheffolds & Helle Andersens nya cd. De har plockat gamla och nya pärlor ur spelmansrepertoaren och framför dem på sitt personliga sätt på gitarr och elbas. Den här gången har instrumenteringen byggts ut på några spår med Per Torstenssons klarinett och Tony Anderssons saxofon.

Fiol- och cellospelmannen Anders Löfberg har släppt sin första soloskiva: Nittonbunda. Känd från nyskapande folkmusikgrupper som Nordic och Majorstuen har Anders Löfberg här koncentrerat sig på det mer traditionella låtspelet. Solospår på fiol eller cello blandas med innerligt samspel tillsammans med två av Anders närmaste förebilder: fadern Bengt Löfberg och Pelle Björnlert.

Småländska folkmusikklassiker äntligen på cd!

Axel Sjölander – spelman i Grönadal och En roliger dans med Bengt Löfberg och Pelle Björnlert finns nu för första gången på cd. Skivorna släpps i samband med årets Korröfestival 25-31 juli.

En roliger dans. Gamla danslåtar från Öland, Småland och Östergötland är säkerligen den mest klassiska LP-skivan med folkmusik från Småland. Det är med stolthet som Smålands Musikarkiv kan presentera Bengt Löfbergs och Pelle Björnlerts skiva från 1976 i digitalt format för första gången. Utgåvan innehåller fyra tidigare outgivna låtar och ett 32-sidigt häfte med den informationsrika texten och illustrationerna från originalutgåvan. Pris 100 kr

År 1992 utgavs en omfattande presentation av storspelmannen Axel Sjölander i form av ett kassettband med tillhörande bok sammanställd av Magnus Gustafsson. I samarbete med skivbolaget Caprice Records har Smålands Musikarkiv nu givit ut dokumentationsinspelningarna av musiken på cd. Skivan ingår numera i boxen med bok och kassett, men går också att köpa separat för dem som har utgåvan sedan tidigare. Pris 120 kr. Endast skiva: 50 kr.

Tidningsklipp

Bertil Nyberg i Ryssby har donerat en omfattande samling tidningsklipp till Smålands Musikarkiv. Tidningsklippen är från ett stort antal svenska dagstidningar och blir ett värdefullt komplement till den befintliga samlingen. Materialet kommer att sorteras och sedan delas in i kategorier, som ”Dansbanor”, ”Blåsmusik”, ”Festivaler”, ”Folkmusik”, ”Dansband” m.m.

Ovala Musikfönstret

Musikföreningen Ovala Musikfönstret (OMF) bildades i Växjö 1974, under en tid då den svenska proggrörelsen var i full blom. OMF ville vara ett alternativ till den dåvarande kommersiella musiken genom att erbjuda andra typer av musik, främst genom att anordna festivaler och konserter.

Med sin bas i Växjö bokade de flera namn som fortfarande är välkända, såsom Peps Persson och Björn Afzelius, men också mer lokala akter som befann sig utanför musikindustrin, exempelvis Ingelstads Pensionärskapell. 1982 gick föreningen i graven eftersom engagemanget hade tynat bort, kanske i takt med tidens ideologier?

Anton Almer, student vid Linnéuniversitetet, har under sin praktik på Smålands Musikarkiv ordnat och förtecknat Ovala Musikfönstrets arkiv. Här håller han upp ett flygblad om OMF från 1976.

En av grundarna, Birger Ask, donerade föreningens efterlämnade handlingar till Smålands Musikarkiv 2011 och nu är samlingen arkiverad och tillgänglig för allmänheten. Arkivet består till stor del av styrelse-, årsmötes-, samt stormötesprotokoll och korrespondens med olika organisationer och myndigheter. Det finns också en hel del kontrakt med artister, utskick och olika typer av räkenskaper. Dessa dokument ger en tydlig och bred bild över OMF:s verksamhet och erbjuder en inblick i dåtidens musikklimat och rådande ideologier.

Speldonet
– ny stor bok om Cahmanorglar och Växjös musikliv

Orgelbyggarfamiljen Cahman tillhör de mest betydelsefulla och berömda instrumentbyggarna i Sverige under barocken. Få av deras instrument finns kvar idag, men på Smålands museum i Växjö står en orgel, fortfarande spelbar, av Hans Heinrich Cahman (ca 1640–1699), som ursprungligen byggde den till Virestad kyrka 1690. Jan Forsberg från Orgelgruppen i Växjö har ägnat tio år åt att skapa ett omfattande översiktsverk (650 s.).

Boken Speldonet. Cahmanorglar 1674–1737. En tongivande byggnadskonst innehåller inte enbart ingående presentationer av orgelbyggarna Cahman och deras instrument i text, bild och ritningar, utan bjuder även på djupdykningar i Växjö domkyrkas orgelhistoria samt musiklivet kring kyrkan i vidare bemärkelse.

Beställ boken i webbutiken! (500 kr)

Kulturnatten 31 januari 2016

Många prövade lyckan i Smålands Musikarkivs och Musik i Syds musikfrågesport på Kulturnatten i Växjö 30 januari. De sex bästa vann två biljetter var och bland övriga som besvarade frågesporten utlottades ytterligare biljetter och böcker. Vinnarna har kontaktats.

Musik i Syd i konserthusets foajé

Informationsmaterialet på plats och bildspelet igång

Stort intresse för musikfrågesporten

Info om sommarens Korröfestival delades ut

Spelmansböcker i Norden. Konferens, workshops och konserter. Växjö 21-23 november 2017.

Intresset för spelmansböcker är stort. Låtarna i de gamla notböckerna spelas och dansas till, lärs ut på kurser, ges ut på skiva och undersöks vetenskapligt – vissa spelmansböcker har också fått ge namn till särskilda evenemang. Som en del av Smålands Musikarkivs 25-årsjubileum 2017 arrangeras en internationell konferens på temat spelmansböcker i samarbete med bl.a. Linnéuniversitet i Växjö. Vi tänker oss en vetenskaplig konferensdel, en del med mer praktiska workshops kring användning av spelmansböcker i spel och dans samt en mängd konserter med tonvikt på spelmansboksrepertoarer.

Närmare information, call for papers m.m. kommer att presenteras efterhand på hemsidan. Kontaktperson är arkivchef Mathias Boström (mathias.bostrom@musikisyd.se, 0708-205881)

En kadrilj komponerad av ”Svenn Magnus” i Kättilstorp utanför Växjö. Inskriven 1821 i Anders Petterssons (1795–1877) spelmansbok (Smålands Musikarkiv).

Nöjeslivet i Facebook

Välkommen att gå med i gruppen Nöjesliv i Kronoberg! Här finns korta artiklar om nöjeslivet i Kronobergs län under 1900-talet och är ett komplement till boken Tusen och en natt.

Ny bok om 1600-talets musikliv kring Visingsö!

Per Brahe den yngres hovkapell. Musiken i Visingsborgs grevskap.
Musikforskaren Jan Olof Rudén beskriver i denna bok musiklivets och villkor och former vid Per Brahe d.y. grevskap Visingsborg under 1600-talet - en tidigare okänd historia. Pris: 200 kr.

Beställ boken i webbutiken!

Dansbandens hovfotograf

Musikarkivets senaste intervju gjordes den 8 oktober 2015 (intervju nr 301). Denna gång var det Conny Brehmer i Blomstermåla som berättade om sitt arbete, som många i Sverige genom åren tagit del av. Det var han som fotograferade bortåt två hundra LP-omslag åt dansband. I den långa raden av välkända orkestrar kan nämnas Thorleifs, Leif Bloms, Streaplers, Flamingokvintetten, Tonix och Cool Candys. Många mindre kända orkestrar blev också förevigade med hjälp av hans Hasselbladskamera.

Musikutställning

Under september och oktober 2015 finns en musikutställning i Röda Rummet på Växjö bibliotek. Förutom bibliotekets musikböcker och skivor har Smålands Musikarkiv några montrar med material från samlingarna. Montrarna kommer att möbleras om några gånger under utställningsperioden. Bilderna nedan är från första omgången. Dessutom visas ett bildspel hämtat från arkivets fotosamlingar.

Nya publikationer!

Sommaren är spelmansstämmornas och festivalernas högsäsong. Då passar också många på att släppa nya skivor och böcker. Under Korrö-festivalen i somras lanserades tre nya produktioner som finns till försäljning via Smålands Musikarkiv.

Boken Lekstugan. Festskrift till Magnus Gustafsson är Smålands Musikarkivs och Musik i Syds hyllning på 60-årsdagen av arkivets grundare och tidigare chef, som idag är vice VD för hela Musik i Syd. Boken innehåller ett 20-tal bidrag av nordiska folkmusiker, forskare och arkivarier som skrivit musik och artiklar om folkmusik och dans till Magnus Gustafssons ära. Pris: 200 kr.

Beställ boken i webbutiken!

I boken Krokiga låtar och rakryggade spelmän har Jeanett Walerholt Rousu gjort ett gediget arbete och samlat över 300 låtar från Markaryd och berättelser om spelmän från trakten.

Ett urval av låtarna finns också inspelade av Jeanett och Peter Rousu m.fl. på en cd med samma namn. På ett spår spelar Jeanett tillsammans med en gammal arkivinspelning ur Småland Musikarkivs samlingar!

Pris för bok och cd: 350 kr.

Beställ bokpaketet i webbutiken!

Fiolspelmannen Nils Wiberg släppte sin första soloskiva Medvind på Korrö. Skivan innehåller äldre låtar ur spelmansböcker och uppteckningar med småländsk koppling blandat med nya, mestadels egenkomponerade låtar. Pris: 160 kr.

Beställ skivan i webbutiken!

Fonografrullar i arkivet

Smålands Musikarkiv fått en donation av två schatull med sammanlagt 44 hela fonografrullar från tiden kring 1900. Fonografen var den första tekniken för att spela in, lagra och återge ljud. Inspelningarna gjordes på vaxrullar. Det gick att köpa såväl tomma rullar för göra egna upptagningar som redan inspelade rullar. Samlingen har donerats av Bengt Löfberg i Århult och den är ett bra komplement till Smålands Musikarkivs samling av olika format på ljudbärare genom historien.

Den donerade samlingen består av kommersiellt utgivna svenska, amerikanska, engelska och tyska rullar. I några fall har man utnyttjat slutet av en köpt inspelningar för att spela in en kommentar. På ljudexemplet, efter en marsch för blåsorkester, hör man en man som bland annat säger att "den marschen kan man dansa polka efter, om man vill". Därefter sjunger en kvinna delar av "Bä, bä, vita lamm" till en annan melodi än den vi vanligtvis använder.

Teatermusikaliska pärlor

Låtar och sånger till föreställningar som är väl värda att höra på egen hand!

På cd:n Stegvis. Musikminnen från ett teaterliv har Jan "Jotte" Lindell samlat en ensemble och spelat in 22 av sina "bästa påhitt" från en lång karriär som kompositör för bland annat teater och TV. Här finns musik från den radikala Musikteatergruppen Oktobers föreställningar på 1970- och 80-talen, tv-produktioner och uppsättningar på senare år vid Regionteatern Blekinge Kronoberg - till och med ett spår från en uppsättning vid Ölands Dramatiska Teaters i år.

Beställ skivan i webbutiken!

Ingvar Fohlin (1924-2015)

Spelmannen och dragspelssamlaren Ingvar Fohlin har gått bort. Han var en färgstark spelmanspersonlighet som var skicklig både på att traktera och reparera äldre dragspelsmodeller, vilket är sällsynta egenskaper i dagens musikliv.

Beställ skivan i webbutiken!

Småland har blivit en spelmansprofil fattigare.

Tusen och en natt

Webbpublicering av Tusen och en natt del 2 är nu påbörjad.   
Nya artiklar presenteras efterhand.

Med stor kunskap och mångårigt forskande har Leif Carlsson och Hans Altbark borrat sig ner i det kronobergska nöjeslivet från början av 1900-talet fram till våra dagar. Här får vi ta del av den kronobergska nöjeskulturen i form av dansbanor och nöjesplatser, dansorkestrar och dansband, popband och rockband, lokala artister och världsstjärnor.

Beställ boken i webbutiken!

Boken kan även köpas över disk hos Musik i Syd på Västergatan 13 i Växjö (gamla badhuset).

SHE

Trion SHE består av Sabina Henriksson, Heléne Ingvarsdotter och Eva Blomquist-Bjärnborg. De spelar främst smålandslåtar från 1700-talet och framåt - ibland med lite dragning åt "tidig musik". SHE är tre glada musiker som i ett nära samspel har ett speciellt gung och drag i låtarna.

Beställ skivan i webbutiken!

Kulturnatten 31 jan 2015

Tema: Polka, jitterbuggare och cakewalk
Placeholder

  • Thumbnails
  • Thumbnails
  • Thumbnails
  • Thumbnails
  • Thumbnails
  • Thumbnails
  • Thumbnails
  • Thumbnails
Kul se på dansfilm! (Grännapolkan 1982, Smålands Musikarkiv.)

Donerat till arkivet 2014

Hilding Evaldsson har överlämnat ett dragspel som tillhört toffelmakaren Nils Jönsson i Hamneda. Dragspelet inköptes 1940 i Strömsnäsbruk men är troligen från början av 1920-talet.

Nils Jönsson trakterade spelet vid privata fester och tillställningar. Enligt uppgift stod marscher högt på repertoaren men givetvis även mera dragspelsrelaterad musik.

Tidigare

Kulturnatten 2014 - lördag 25 januari

Lär dig dansa slängpolska. Växjö stadsbibliotek kl 13 & 15.30.

Ledare: Zandra Axelsson,
Smålands Musikarkiv.

Lennart Carlsson, fiol
Erika Berggren, nyckelharpa.

Grantunga - Dold jord

En grupp musiker med rötter från Hallaryd i Småland spelar nyskapad musik i folkton. Grantunga presenterar ett unikt sound med bl.a kontrabas, slagverk, mandola, sång, fiol och flöjt. Svängigt men också meditativt och poetiskt med lekfulla vändningar.

Beställ skivan i webbutiken!

Producerad av Grantunga i samarbete med Smålands Musikarkiv 2013.

Kronobergs bokmässa lördag 23 november 2013  

Smålands Musikarkiv har medverkat vid Kronobergs bokmässa på Växjö stadsbibliotek alltsedan starten av mässan 2008. Arkivet har under åren regelbundet presenterat nya böcker och skivor på bokmässan.

Visantologi 2013

I år presenterades antologin Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet Den är nyligen utgiven på Gidlunds förlag.

Beställ boken i webbutiken!

Antologin är nära knuten till webbplatsen folkvisa.se.

Folkvisa.se administreras från 2013 av Smålands Musikarkiv.

Folk- och världsmusikgalan i Gävle 2013

Arkivets monter

Kulturnatten 2013

Dans och musik i arkivet

Som ett nytt inslag på årets kulturnatt i Växjö hade Smålands Musikarkiv öppet hus i Gamla Badhusfoajén, Musik i Syds entré mellan kl 17 och 22. Foto, film, dans, musik och instrument förevisades.

Tema: Värends Trumtradition

Trumman var ett naturligt inslag i allmogens musik fram till 1670-talet. Med Karl XI kom nya förordningar där trummans användning skulle begränsas till militära sammanhang. I Värend besvärade sig Peter och Paul Rudebeck mot trumförbudet och erhöll år 1693 dispens efter ett möte med konungen.

Värendskvinnorna har enligt sägen fått rätten att ha trummor i brudföljet av Kung Håkan Ring för visad tapperhet i krig mot danskar. Detta ska ha skett efter slaget vid Bråvalla ca år 750 i hednisk tid. (Liljenroth 1991:140ff)

Trumman t.v. är sannolikt från 1600-talet, den i mitten troligen av något yngre datum. Trumman t.h. är en nytillverkning av Bengt Löfberg, Århult.

Idag är trumtraditionen återupprättad och det finns många intressanta fakta om värendstrumman att finna hos Smålands Musikarkiv.

Musikunderhållning med Nyckelharpa och Värendstrumma

På kulturnattens öppet hus spelade vi musik ur våra samlingar.