Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Nyhetsarkiv

Jubileumsåret summerat

Under 2017 firade Smålands Musikarkiv 25 år. Detta jubileum uppmärksammades genom en stor mängd utåtriktade aktiviteter där arkivets samlingar och medarbetarnas kompetenser synliggjordes. Här kommer några nedslag:

Arkivet släppte två cd-skivor i sin egen cd-serie: ”Lögn” med vokalgruppen Bessman, en modern folkmusikensemble, samt ”1962-08-26”, en inte tidigare utgiven inspelning från 1962 med jazzbandet Garvis orkester och Lars ”Snaggen” Söderström.

Smålands Musikarkiv gav ut en kommenterad utgåva av Sven Donats notbok från slutet av 1700-talet, skriven av en soldat i Ormesberga norr om Växjö. Notboken utgavs i samarbete med Statens musikverk, Smålands spelmansförbund och Föreningen Sven Donats vänner. Arkivet har även hjälpt Smålands spelmansförbund med framställning av ett nothäfte av Lennart Skoglund i nytryck, samt bistått Väckelsångs hembygdsförening med att ge ut ett häfte med låtar och lekar.

Under 2017 var arkivet inblandat i fyra konsertproduktioner, varav två gjordes i samarbete med Musica Vitae. En produktion hade premiär i januari med musik huvudsakligen ur Växjös äldre musikhistoria, vilken genomfördes tillsammans med elever i Kulturskolans stråkorkester. Den andra spelades under konferensen/festivalen ”Spelmansböcker i Norden”. Där uruppfördes Smålands Musikarkivs beställningsverk till jubileet, ”Vidare – en småländsk svit”, av Lisa Långbacka, som också medverkade på accordeon. Till festivalen Musik i Sagobygd i Ljungby utvecklades föreställningen ”Gubbanöjen och skaldevärk” om den mångsysslande spelmannen August Strömberg (1860–1947). Föreställningen gavs också i Strömbergs hemort Jät, där den spelades in för Musik i Syd Channel, samt på Korrö-festivalen. För att uppmärksamma arkivets fina samlingar av inspelningar med dragspelare producerades i samarbete med Korrö-festivalen en jubileumskonsert med idag framstående spelmän på detta instrument.

Under året producerade Smålands Musikarkiv en jubileumsutställning på Kulturparken Småland/Smålands museum om instrumenten trumma och hummel. Arkivet medverkade dessutom i en utställning om nöjesparken Tyrolen som visades i Alvesta stationshus.

I samarbete med Öppna Kanalen Växjö producerade arkivet en serie om sex program: ”Tusen och en natt”. I det första programmet presenterades Smålands Musikarkiv, medan de övriga fem innehåller intervjuer med populärmusikprofiler i Kronoberg. Serien sändes i kabeltvnätet men är även tillgänglig via webben.

I samarbete med Linnéuniversitetet och musikarkiv i övriga nordiska länder stod Smålands Musikarkiv värd för en framgångsrik internationell vetenskaplig konferens, ”Spelmansböcker i Norden” 21–23 november i Växjö. Konferensen samordnades med en festival med samma namn, arrangerad av Musik i Syd.

Sven Donats notbok i ny utgåva!

En av de mest populära spelmansböckerna från Småland är Sven Donats notbok, påbörjad 1783. Donat var indelt soldat i Ormesberga, ett par mil norr om Växjö, och har efterlämnat en notbok med 237 melodier.

Smålands Musikarkiv har nu givit ut notboken i form av en faksimil av Olof Anderssons avskrift från 1912 och med kommentarer kring Sven Donat, notboken och dess låtar av Mathias Boström och Magnus Gustafsson. Utgåvan är ett samarbete mellan arkivet och Föreningen Sven Donats vänner, Statens Musikverk och Smålands spelmansförbund.

Köp den i webbutiken! (200 kr)

Garvis orkester - skivsläpp i Galaxen

Torsdagen den 19 oktober 2017 hade Smålands Musikarkiv skivsläpp i Galaxen på Växjö bibliotek. Det var Garvis orkesters ”privata” dokumentation som efter drygt 55 år nu finns på CD. Ingvar Persson, orkesterns altsaxofonist, berättade om inspelningen som gjordes 1962 i Metronomestudion i Stockholm.

Därefter vidtog dans till skivan som spelades i sin helhet.

Garvis orkester med "Snaggen"

1962 gjorde Garvis orkester en inspelning i anrika Metronomestudion i Stockholm. Inspelningen var inte avsedd för utgivning utan enbart som "privat" dokumentation. Nu finns den unika inspelningen på CD utgiven av Smålands Musikarkiv!

Köp skivan i webbutiken! (100 kr)

Spelmansböcker i Norden

21-23 november arrangerade Smålands Musikarkiv, Musik i Syd och Linnéuniversitetet konferensen och festivalen Spelmansböcker i Norden. På dagarna var det vetenskaplig konferens, workshops och lunchkonserter på Linnéuniversitetets campus i Växjö, och på kvällarna konserter i Växjö centrum. Konferensen samlade ett 100-tal deltagare och konserterna än fler. Konserterna bjöd på några av de främsta nordiska uttolkarna av de gamla handskrivna spelmansböckernas musik.

Bild 1. Piia Kleemola-Välimäki från Sibeliusakademin i Finland spelar låtar ur finska spelmansböcker under sin keynote-föreläsning.
Bild 2. Norsk-svenska gruppen Musicus spelar musik ur notböcker från Röros i orgelsalen på Smålands museum, framför Smålands Musikarkivs jubileumsutställning ”Trumma & hummel”.
Bild 3. Eva Hov från Trondheim visar i sitt föredrag ett exempel på en polonäs med proportion, nedskriven i orgeltabulatur.
Bild 4. Folkmusikensemblen KMH Folk vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm deltar i en paneldiskussion kring det pedagogiska arbetet med spelmansböcker vid deras institution. KMH Folk gav även en lunchkonsert på Linnéuniversitetet.

Tusen och en natt i Öppna Kanalen

Programserien har fått samma namn som den bok om det kronobergska nöjeslivet som publicerades för några år sedan.

Programmen sänds både i Öppna Kanalen Växjös TV-kanal och via playfunktionen (www.okv.se). Tusen och en natt bjuder på reportage från 25-årsfirande Smålands Musikarkiv och Bergendahlska gården. Dessutom har Leif Carlsson, populärmusikarkivarie på Smålands Musikarkiv, gjort studiointervjuer med musikpersonligheter från Garvis, Leif Bloms, X-port, diskoteket Barbarella och Kulturföreningen Kristina.

  • Sändningsdatum
  • 18/10  Smålands Musikarkiv
  • 25/10  Leif Bloms
  • 1/11  Barbarella/Kristina
  •  
  • 8/11  Garvis orkester
  • 15/11  Bergendahlska/Kristina
  • 22/11  X-port
Leif Carlsson och Dennis Jönsson redigerar det första programmet med bl a Magnus Gustafsson och Mathias Boström.

Affischsamlingen utökas

Lindströms tryckeri i Alvesta flyttade nyligen verksamheten till Gemla. Ett stort antal äldre affischer överlämnades då av Mikael Lindström till Norra Allbo hembygdsförening. Affischerna, från 20-talet och framåt, hade bevarats av tidigare medarbetaren Evert ”Essa” Svensson. Efter avfotografering har Christer Nielsen från hembygdsföreningen överlämnat samtliga affischer med nöjesanknytning till Smålands Musikarkiv.

Under hösten 2017 kommer arkivets samtliga affischer att registreras i vår databas.

Låtar och lekar från Väckelsångs socken

Väckelsångs hembygdsföreningen har tillsammans med Smålands Musikarkiv gett ut ett häfte med ett 40-tal låtar och visor från Väckelsångs socken i Tingsryds kommun. Uppteckningarna är till största del gjorda av Fabian Karlsson (1874-1971) i Boaryd.

      Köp häftet i webbutiken!

Bessman – Lögn

LÖGN är Bessmans nyfikna och dynamiska avstamp i sydostsvenska folkliga vokaltraditioner. Sångerna är starka berättelser, sjungna av röster vars klanger tillåts följa de håll situationen och texterna bjuder in till. ”Med själ och med kropp” undersöker Bessman kvinnoröstens uttrycksmöjligheter bortom konventionella begränsningar. Repertoaren, som överförts från sångare till sångare, har talat till människor genom hundratals år, fram till idag. Bessmans önskar bjuda in till ett nu, där tidsrum och klangrum leker fritt!

Köp skivan i webbutiken! (160 kr)

https://www.youtube.com/watch?v=QGK7RjaXBGM

Bessman är: Astrid Selling (röst), Kristin Borgehed (röst, kontrabas), Lisa Stormlod (röst), Marie Länne Persson (röst, folklig harpa).

Cd:n LÖGN släpps vid Bessmans konsert på Korröfestivalen. Konserten hålls på Korrö Loge lördag den 29 juli med början kl 19:45.

Polska – Spår

Ett gemensamt polskt-svenskt projekt med spelmän och dansare från de båda länderna har resulterat i denna cd + dvd-utgåva. Här utforskas i spel och dans likheter och skillnader mellan polska danser/sånger och polskan i Sverige. Utgåvan innehåller en cd som dokumenterar den musik som projektet resulterade i – som bland annat framfördes på Korrö-festivalen 2016. Dvd:n innehåller en filmberättelse kring tankar och möten, musik och dans i projektet.

Musiker i projektet: Witold Broda (fiol), Ulrika Gunnarsson (sång, fiol), Magnus Gustafsson (fiol), Jonas Hjalmarsson (fiol), Pawel Iwaszkiewicz (säckpipor, flöjt), Olof Misgeld (fiol), Justyna Piernik (sång), Piotr Piszczatowski (baraban, handtrumma), Janusz Prusinowski (fiol, dragspel, hackbräde), Justyna Reksc-Raubo (cello), Vilja-Louise Skough-Åborn (sång)

Dansare: Anna Öberg, Anton Schneider, Piotr Zgorzelski, Bogumila Zgorzelska

      Slutsåld i webbutiken!

Arkivets jubileumsföreställning om August Strömberg

Spelmannen August Strömberg från Jät (1860-1947) är en av 1900-talets mest kända spelmän från Småland. Han samlade in och komponerade ett tusental melodier och var även en betydande folkminnesinsamlare samt skrev stora mängder poesi. Samlingarna efter denne originelle mångsysslare finns i original eller kopia i Smålands Musikarkiv.

I samband med arkivets 25 årsjubileum – som sammanfaller med 70-årsminnet av Strömbergs bortgång – har en föreställning om August Strömberg producerats. ”Gubbanöjen och skaldevärk” hade premiär i Ljungby 16 juni på Berättarfestivalen/Musik i Sagobygd, och spelas även i Jät 2 juli och på Korrö 25 juli. Arkivchefen Mathias Boström är föreställningens konferencier och för musik, recitation och berättande står Ulrika Gunnarsson, Magnus Gustafsson, Marie Länne Persson, Mats Sturesson och Anders Svensson.

Smålands spelmansförbunds arkiv har inkommit

Smålands spelmansförbund bildades 1948 och den livaktiga snart 70-åriga föreningens arkiv har nu kommit till Smålands Musikarkiv. Spelmansförbundets arkiv innehåller naturligtvis föreningshandlingar som protokoll och utskick, men även noter, affischer och spännande klippböcker. Det finns dock en del luckor i arkivet och arbetet med att fylla dem börjar nu.

I samband med arkivets överlämnande fördjupade sig Viola Ek och Heléne Ingvarsdotter från Smålands spelmansförbund i förbundets notsamlingar, klippböcker, affischer och de första protokollen.

Tyrolen - 60-talsparadiset i Småland

I samband med boksläppet av Tyrolen - 60-talsparadiset i Småland av Lena Birgersson och Anders Roos anordnades lördagen den 20 maj en nostalgifest. Tusentalet besökare kom till folkparken i Blädinge, sju kilometer från Alvesta. Tyrolen öppnades 1962 och var under femton år en av södra Sveriges populäraste. Efter några decenniers törnrosasömn är den sedan tio år tillbaka åter igång.

Smålands Musikarkiv var medarrangör för nostalgifesten där Humbles från Linneryd stod för dansmusiken, The Hep Stars med Svenne Hedlund för ett uppskattat scenframträdande och Hasse Altbark spelade 60-talsmusik i Discoteque Joddelero. Musikarkivet anordnade två musikquiz, hade hand om bollkastningen och inte minst lyckohjulet, där hela behållningen, 947:-, går till kulturprojektet Pamoja i Tanzania.öppna en bild för att bläddra i större format

Foto: Lennart Carlsson 2017

En Hector och två humlar!

Smålands Musikarkiv var i början av maj hemma hos Erik Hector i Häggemåla och dokumenterade hummelspel. Inspelningar från detta möte kommer att dyka upp på den utställning om hummel och trumma som öppnar på Kulturparken Småland/Smålands museum i oktober.

Bismarck och Midniters

Arkivets intervjusamling har i dagarna utökats med två intervjuer med trumslagare i småländska popband.

Ingemar Gunnarsson, från Växjö, var bland annat trummis i popgruppen Bismarck, som förutom spelningar på fritidsgårdar i Växjö också spelade i några skånska städer. Gruppen fanns under några år i mitten av 70-talet och hade Bergendahlska gården (BG) som replokal. Han fortsatte sedan spela i ett antal andra konstellationer. Av dessa måste Standard S nämnas eftersom de tillhörde ett av få popband från Växjö som i början av 80-talet fick chansen att ge ut en singelskiva.

Göran Holmstrand, från Gislaved, spelade under andra halvan av 60-talet trummor i Midniters. Gruppen var flitigt anlitad på fritidsgårdar runt om i södra Sverige men gjorde också ett antal spelningar i Stockholm och Göteborg. Deras mest minnesvärda framträdande var i Sandviken 1967, där de var förband till inga mindre än Jimi Hendrix Experience. Innan Midniters upplöstes spelade de in fyra spår i Starec-studion i Växjö med förhoppningen att ge ut en skiva. Tyvärr blev det inte så, men den högklassiga inspelningen finns nu i Smålands Musikarkivs samlingar.

Konsertaffisch för gruppen Bismarck
i Smålands Musikarkivs samlingar.

Kulturnatten i Växjö 28 januari 2017

Under Kulturnatten i Växjö 2017 var det fullt upp för Smålands Musikarkiv. Till arkivets och Musik i Syds informationsbord i Växjö konserthus hade Leif Carlsson från arkivet gjort en jubileumsfrågesport med fina priser. (Vi återkommer med de rätta svaren och vinnarna inom kort.) Dessutom hade Smålands Musikarkiv en programpunkt i Växjö stadsbibliotek, där Magnus Gustafsson, Lennart Carlsson, Leif Carlsson och Mathias Boström berättade om personliga guldkorn i arkivets samlingar.

Bilden t.h. Ida Sofia Jonsson-Erlandssson (1852-1931), ”Ida i Rye”. En spelman ur historien vars låtar finns i Smålands Musikarkiv: guldkorn av hennes musik finns i personarkivet efter violinisten och folkmusikupptecknaren Olof Knut-Ekwall (1877-1965).

Jubileumskonserter för Smålands Musikarkiv

20 och 21 januari gav Musica Vitae och Växjö Kulturskolas Kammarorkester två jubileumskonserter under Katarina Andreassons passionerade ledning. Programmen var sammansatt i samråd med Smålands Musikarkiv och innehöll mycket musik med historiska kopplingar till Växjö, Kronoberg och Småland. Mathias Boström från Smålands Musikarkiv var konferencier vid konserterna och presenterade musiken och dess koppling till den regionala musikhistorien.

Publiken fick bland annat höra musik av Johan Christian Zschotzscher d.y. (1741–1780), domkyrkoorganist i Växjö och musiklärare vid Växjö gymnasium, Josef Söreke (f. 1989) som är utbildad vid Växjö Kulturskola och S:t Sigfrids folkhögskola och nu studerar komposition vid Musikhögskolan i Malmö, samt arrangerade spelmanslåtar efter kvinnliga spelmän från Småland.

Konserterna i Växjö konserthus och Sjösås nya kyrka dokumenterades också. Det levandegjorda arkivmaterialet i sin nya form har alltså även berikat Smålands Musikarkivs samlingar. Några filmsnuttar från konserterna finns på   https://www.facebook.com/smalandsmusikarkiv/

Katarina Andreasson leder Musica Vitae och Växjö Kulturskolas Kammarorkester vid Jubileumskonserten för Smålands Musikarkiv 20 januari i Växjö Konserthus. Foto: Mathias Boström.

Jubileumsåret 2017 - Musica Vitae spelar musik ur samlingarna!

Först ut i firandet av Smålands Musikarkivs 25-årsjubileum är Musica Vitae, Musik i Syds och Växjös eminenta stråkorkester. Tillsammans med Växjö Kulturskolas Kammarorkester, och under Katarina Andreassons ledning, framförs musik som finns i Smålands Musikarkivs och Växjö biblioteks rika musikaliesamlingar.

Programmet innehåller mycket musik från 1700- till 2000-tal med kopplingar till Växjö och Småland. Det blir alltifrån Johan Christian Zschotzschers kompositioner från det sena 1700-talet till Josef Sörekes verk från 2016, musik av Maddalena Lombardini Sirmen – en kvinnlig violinvirtuos i 1700-talets europeiska huvudstäder – likväl som låtar efter kvinnliga fiolspelmän på småländsk landsbygd såsom Ida Sofia Erlandsson (”Ida i Rye”).

Jubileumskonserten ges i Växjö konserthus 20 januari kl 19 och i Braås kyrka 21 januari kl 18. För biljetter, se Musica Vitaes hemsida: http://www.musicavitae.com/