Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Kyrko- kör- och konstmusik

Kyrko- kör- och konstmusik

• Sigfridsofficiet – konsertfilm med Sveriges äldsta kyrkomusik

• Rune Elmehed (1925-2015) – tonsättare och kyrkomusiker

• Einar Skagerberg (1876–1969) – organist, tonsättare och pedagog

Rune Elmehed (1925-2015) – tonsättare och kyrkomusiker

Smålands Musikarkiv har en stor mängd material efter kyrkomusikern, tonsättaren och arrangören Rune Elmehed (1925–2015), som från år 1960 och omkring trettio år framåt var organist och körledare i Västervik. Han stod för en betydande kyrkomusikalisk gärning för barn, unga och vuxna.

I samlingen finns mer än 480 tonsättningar av olika stort omfång för skilda röst- och instrumentsammansättningar, och detta för en rad olika tillfällen. Han skrev kantater till både kyrkliga och profana högtider, samt till orgelinvigningar och jubileer. En stor mängd musik för körer av olika slag har han åstadkommit, och han komponerade både större och mindre verk för orgel, t. ex. orgelkonserter, festmusik, bröllopsmarscher och en svit över småländska spelmanslåtar.

Orkestermusik finns också, och partituren är skrivna med en prydlig och lättläst notpiktur. Med några notexempel vill vi ge en liten glimt av den flit, ambition och bredd som Rune Elmehed hade i sitt arbete med att skapa musik för röster och instrument i olika konstellationer.

Bland de drygt 950 arrangemangen ses koraler, mäss-satser, introitus, jul- och påskpsalmer, spirituals och bibelvisor. Förutom tonsättningar och arrangemang finns i denna samling också korrespondens med tonsättar- och musikerkollegor, samt dialog med notförlag. Notexemplar som försetts med dedikationer i samband med t.ex. körmedlemmars födelsedagar, flera hyllningssånger, samt en del konsertprogram kan man också hitta här.

Lite kuriöst är några små notskrivningshäften från Elmeheds unga år. Även hustrun Anitas små dikt- och texthäften från tidiga år finns med. Hon stod för många av texterna i Runes kompositioner genom åren.

Rune Elmeheds samling är tillgänglig för alla, så välkommen att kontakta Smålands Musikarkiv om du vill titta på något i den!