Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Kyrko- kör- och konstmusik

Kyrko- kör- och konstmusik

• Sigfridsofficiet – konsertfilm med Sveriges äldsta kyrkomusik

• Rune Elmehed (1925-2015) – tonsättare och kyrkomusiker

• Einar Skagerberg (1876–1969) – organist, tonsättare och pedagog

Sigfridsofficiet – konsertfilm med Sveriges äldsta kyrkomusik

Se filmen på Musik i Syd Channel

På Sankt Sigfrids dag 2020, 15 februari, filmades en konsert för Musik i Syd Channel i en fullsatt Växjö domkyrka. Ensemble Gemma, under Karin Strinnholm Lagergrens ledning, sjöng ur Sigfridsofficiet tillsammans med vevlirasolisten Johannes Geworkian Hellman och Sankt Sigfrids Kammarkör, ledd av Yvonne Steen Ohlander. Musiken interfolierades av läsningar ur Sigfridslegenden av Thomas Ekelöf.

Foto: Torbjörn Ivarsson

På 1200-talet skapades i Växjö sånger för att hylla Smålands apostel S:t Sigfrid. Dessa sånger tillhör den absolut äldsta bevarade musik som tillkommit i Sverige. Detta så kallade Sigfridsofficium sjöngs under den katolska tiden varje år på hans festdag den 15 februari, inte bara i Växjö stift utan i stora delar av det medeltida Sverige. I legenden om Sigfrid, som lästes i anslutning till sångerna, berättas om hur biskop Sigfrid reste från York och avslutade sina dagar som biskop i Växjö. Han reste enligt legenden även till Västergötland och döpte Olof Skötkonung (Husaby har utpekats som platsen för dopet). På sin resa från York hade Sigfrid med sig sina tre brorsöner Unaman, Sunaman och Vinaman, vilka dräps i ett nesligt illdåd. Deras huvuden göms av mördarna i ett kar som placeras i Växjösjön. Genom ett Herrens under tändes varsitt ljus över huvudena så att Sigfrid kan hitta dem. Dessa berättar för Sigfrid om vad som skett dem så att de skyldiga kan straffas.

Under medeltiden var de latinska sångerna och läsningarna av legendtexten till S:t Sigfrid utspridda över åtta gudstjänster under ett dygn, med start på kvällen innan Sigfridsmässodagen. I denna timslånga konsertversion berättas om Sigfrid och hans brorsöner i ett möte mellan ljuvlig gregoriansk sång på latin, trollbindande vevliraspel och läsningar i svensk översättning ur den dramatiska Sigfridslegenden. Sångernas framförande är baserat på forskning om hur kyrkosång kunde låta på medeltiden, men samspelet med vevlira och programmets upplägg är en konstnärlig gestaltning avsett att fungera i ett modernt konsertsammanhang.

Programbladet med sångtexterna på latin och i svensk översättning finns tillgängligt som pdf-fil.

I samband med konserten i Växjö domkyrka släppte Gemma en cd med Sigfridsofficiet, utgiven på Sterling Records i samarbete med Smålands Musikarkiv (tillgängligt via arkivets webbutik).

Beställ cd:n i webbutiken

Konsertprogrammet och skivinspelningen tar tagits fram med anledning av Växjö stifts 850-årsjubileum år 2020 och stöds av Småland Musikarkiv/Musik i Syd, Växjö stift, Linnéuniversitetet och Växjö kommun. Filmproduktionen för Musik i Syd Channel har producerats av Smålands Musikarkiv/Musik i Syd med stöd av Växjö kommun.

Inledningen av Sigfridsofficiet i det s.k. Toresundsbrevariet från 1200-talet. Foto: Riksarkivet.