Smålands Musikarkiv

samlar - bevarar - levandegör

Kyrko- kör- och konstmusik

Kyrko- kör- och konstmusik

• Sigfridsofficiet – konsertfilm med Sveriges äldsta kyrkomusik

• Rune Elmehed (1925-2015) – tonsättare och kyrkomusiker

• Einar Skagerberg (1876–1969) – organist, tonsättare och pedagog

Einar Skagerberg (1876–1969) – organist, tonsättare och pedagog

Einar Skagerberg (1876–1969) var en organist, tonsättare och pedagog som verkade i Växjös musikliv och skolväsende under delar av 1900-talets första hälft. I Smålands Musikarkiv finns hans efterlämnade samling som inrymmer tonsättningar för orgel, orkester (bl. a. två symfonier), kör, duett, solosång med piano, kammarmusik för blåsare och stråkar, m. m.

Till samlingen hör också Skagerbergs rikt detaljerade anteckningsböcker, bl.a. från hans studier i Stockholm och Berlin, och från hans tid vid Folkskoleseminariet i Växjö, där han var musiklärare under åren 1923–1938. Nedskrivna tankar och teorier om sångundervisning och undervisningsmetodik finns också i samlingen, liksom texter gällande spelteknik för orgelspel, förteckningar över eget notinnehav och listor över hans spelade postludier för kyrkoåret.

Samlingen innehåller också en stor mängd brev, främst mellan honom och blivande hustrun, och mellan familjemedlemmar. Ett fåtal fotografier finns i samlingen. Till detta mer personliga i samlingen finns också almanackor, utkast till dikter, dagboksanteckningar från fotvandringar, inkallelseorder, räkenskaper för hushållet, kvitton och dylikt.

Skagerberg föddes 1876 i Åmot i Gästrikland, var organist i Söderhamn och Falun, och flyttade till Växjö 1923. Han avled 1969 och hans familjegrav finns på Skogslyckans kyrkogård i Växjö.

Ur Skagerbergs symfoni nr 2 från 1945, i handskrivet original.
 
Röst- och tonbildning. Ur anteckningsbok som inleds med ”Försök till Skolsångsmetodik. Med anlitande av bästa källor [---] Växjö 1926.”