Tusen och en natt del 2

Åseda Folkets park bakom scenen

Parken i Åseda härstammar från 1912 då en andelsförening bildades. En kaffestuga byggdes redan detta år och verksamheten utökades sedan allt efter hand. 1921 uppfördes en dansbana med överbyggnad och samma år fick parken elbelysning. Andra årtal i parkens historia är 1933 (anslutning till Folkparkernas Centralorganisation), 1935 (teaterscenen), 1965 (dansrotundan ”Rondellen”) och 1979 (utmärkelsen ”Årets Folkpark”).

Olsmässan startade 1912. Då med inträdesavgiften 25 öre. Den svenska artisteliten har kommit till denna årliga festlighet men också tusentals andra dagar och kvällar då publiken strömmat till parken. Här har dansats till orkestrar i över hundra år. Från de första med rötter i traktens musikkårer, till de med den amerikanska jazzen i repertoaren och sedan till alla dansbanden.

Bilderna är hämtade från Smålands musikarkivs fotodokumentation som gjordes 2006.