Tusen och en natt del 2

Hagalund – Älmebodabornas danspalats

Bröderna John och Karl Karlsson, bördiga från Karlskrona, presenterade idén att bilda en andelsförening och låta bygga en danslokal. Året var 1926. I arton år höll de i trådarna, anordnade fester och nyårsdanser. Lokalen hyrdes ut till föreningar och privatpersoner.

”Jag var där första gången 1927”, säger Anna-Lisa Rudenius från Linneryd i en intervju. ”Och en gång hade vi i IOGT ett kamratmöte där. Jag sjöng och Sam Franzén, som var en av spelmännen i Älmebodatrion, ackompanjerade mig på fiol”.

Den 28 augusti 1932 kom revykungen Ernst Rolf. En tidningsartikel berättar att ”turnén medför egen högtalaranläggning, vilket garanterar att alla komma att obehindrat höra, hur mångtusenhövdad publiken än må bli”. Folk strömmade till Hagalund, några tog tåget som på smalspårig bana gick från Nättraby till slutstationen i Älmeboda. Sedan var bara några hundra meter till festplatsen.

Jag minns utedansbanan som låg söder om själva byggnaden”, säger Viking Petersson ” men nu är det knappt man hittar stenarna som bar upp bjälklagret”. Viking var och dansade i Hagalund men besökte också andra dansbanor i trakten. Som Björkparken, Skogsryd och Lövhyddan. ”Om vi inte cyklade så kunde det bli taxibil som oftast kördes av Herbert Carlsson eller Gunnar Lundin”.

Här inne låg Hagalund

Viking Petersson pekar ut platsen där dansbanan låg

I Hagalund fanns också ett bibliotek och en biograf men då logen Vinterny, som drev Hagalund sedan mitten av 40-talet, lades ner ett par decennier senare upphörde verksamheten. Lokalen såldes, det blev bilverkstad och då den slagit igen stod huset tomt i många år. Det köptes av en privatperson och renoverades delvis, en kulturförening bildades och planer fanns att starta någon form av nöjesverksamhet för traktens ungdomar. Men i december 2001 tog eldens lågor det som under så många år varit en samlingsplats för människor, inte bara i Älmeboda utan också i angränsande socknar. När räddningskåren kom hade taket redan störtat in och idag finns knappt några synliga spår kvar av Hagalund.

Annons 1934

Annons 1934