Tusen och en natt del 2

Lessebo gamla dansbana

”Vi ska ställa till med en roliger dans” var deviset över dansbanan som låg i den s.k. Dansbaneskogen. Första dansbanan i Lessebo låg annars i korsningen Bosaeus väg och Lindgatan och kom till i mitten av 1890-talet. 1907 flyttades den upp till Dansbaneskogen i närheten av nuvarande idrottsplatsen. Marken ägdes av Bruket och det var Bruket som stod för byggnationen av en dansbana med tak. Det fanns ingen elektricitet utan besökarna hade ofta med sig karbidlampor som hängdes upp vid dansbanan. Någon har sagt att det på håll kunde se ut som om en lysmask var på väg ut i skogen. Musiken vid danskvällarna kunde då och då utövas av Lessebo Bruksmusikkår men i vanliga fall svarade olika spelmän för dansmusiken. Då var det dragspel och fiol som dominerade. Det kunde vara bröderna Strömquist eller Henning och Herman Käll som spelade.

1925 flyttades dansbanan till Folkets hus och låg sedan kvar där till in på 1980-talet.

Gamla dansbanan

Vid utfarten mot Kalmar finns denna skylt som visar var Gamla dansbanan låg

Här låg dansbanan 1907-1925

Baksidan av Folkets hus, fotograferad på platsen där Folkets park låg

En av flera takmålningar som finns i biosalongen i Lessebo Folkets hus