Tusen och en natt del 2

Musik i tryck (del 2)

Lina Boman Lagerström, studerande på kulturledarprogrammet vid Linnéuniversitet i Växjö, gjorde under våren 2015 sin praktik hos Musik i Syd. Det huvudsakliga arbetet var att hjälpa till i arrangerandet av Korrö Folkmusikfestivalen 2015. Under några dagar var praktiken förlagd till Smålands musikarkiv. Uppgiften blev att med hjälp av intervjumikrofonen göra en kartläggning av det tryckta musikutbudet i Växjö våren 2015.

Tryckt musik i Växjö 2015

Av Lina Boman Lagerström

Så som den tryckta musikens tillgänglighet och användning ser ut idag har den inte alltid sett ut. På 1940-80 talet har man i intervjuer (Musikarkivet intervjusamling) med personer verksamma i Växjös musikliv fått berättat att de köpte sina noter på Carlesons och Hagströms, beställt noter via postorder men det var också mycket vanligt att transkribera från grammofonskivor.

Antalet olika sorters musiktidningar var begränsat jämfört med idag, men Orkesterjournalen och Estrad fanns för jazzälskarna. Under 1950-talet kom Bildjournalen och många läste de engelska tidningarna New Musical Express och Melody Maker. Längre fram kommer också musiktidningar som Idolnytt, Musikens Makt, Schlager och amerikanska Rolling Stone. På biblioteket fanns tryckt musik till låns, då mest i from av biografier om klassiska kompositörer.

Detta kapitel handlar om hur den tryckta musiken och dess tillgänglighet ser ut i Växjö idag. För att undersöka detta har fyra intervjuer ägt rum på fyra olika ställen där tryckt musik förekommer i Växjö. Dessa ställen är Växjös stadsbibliotek, Pressbyrån, Akademibokhandeln och Musikaffären 4sound.

Biblioteket

På Växjö stadsbibliotek finns det 1 233 musikböcker och ungefär 1 500 notböcker. Utgivningen av musikböcker bevakas genom sambindningslistor som är skapade av bibliotekets leverantör som de sedan abonnerar på, men också genom recensioner i press och bokhandlare på nätet. De musikböcker som brukar efterfrågas mest är biografier som handlar om en artist eller musikgrupp. Biblioteket erbjuder också ca 10 stycken olika musiktidningar för den intresserade. Det finns både svenska och utländska tidningar. Enligt intervjupersonen är den ”typiske” lånaren av musikböcker och tidningar en person som är lite mer medveten om musik.

På biblioteket finns också ca 6 000 CD-skivor att låna, men intresset för att låna dessa har sjunkit med åren. Man kan som besökare på biblioteket lämna inköpsförslag på böcker och CD-skivor både på plats och via bibliotekets hemsida. Vid fjärrlån är det mycket noter som efterfrågas, då lånas de ofta från Statens musik - och teaterbibliotek.

Pressbyrån

På pressbyrån finns det ca 50 olika musiktidningar och i detta antal finns tidningar som handlar om musik i olika former. Exempelvis i olika genrer, både gammal och ny musik. Det finns också tidningar om digitalmusikskapande. Majoriteten av tidningarna är utländska och har valts ut av Pressbyråns leverantör. Den typ av musiktidningar som säljs mest är de tidningar där man också får en tillhörande CD-skiva i numret, oftast i pop/rock genren. Pressbyrån har några titlar som inte finns tillgängliga i andra butiker och dessa är bland annat de utländska tidningarna Mojo och Uncut.

Enligt intervjupersonen är de som köper musiktidningar oftast män i medelåldern. Det händer mera sällan att ungdomar köper musiktidningar. Sett över längre tid har antalet musiktidningar ökat markant, inte minst antalet titlar inom digitalmusikskapande.

Akademibokhandeln

I denna bokhandel finns ca 100 olika artiklar inom musik på hyllorna. De musikböcker som bokhandeln har märkt efterfrågas mest är de böcker som fått fina recensioner i tidningar och TV. Notböcker finns det få av och de som finns är ofta riktade till de som redan kan spela sitt instrument rätt bra. Akademibokhandeln bestämmer centralt vilka titlar ska finnas på i affärerna Men bokhandeln kan beställa hem böcker, som inte finns i sortimentet, till kunder som efterfrågar.

Musikaffären 4 sound

Notförsäljningen i musikaffären är väldig svag och för närvarande finns ca 20-30 olika artiklar. Detta tror man är på grund av de tillgångar av noter man kan hitta på internet idag. De som efterfrågar noter är oftast musiker inom den klassiska musiken, men i olika perioder på året säljs olika notböcker. I augusti säljs det mer av de artiklar som är för nybörjare då man oftast börjar nybörjarkurser på exempelvis Kulturskolan. Efter Melodifestivalen efterfrågas artiklar relaterat till detta och vid jul och midsommar efterfrågas noter till dessa högtider. Enligt intervjupersonen så är åldersgruppen 20-50 år inte så intresserad att köpa noter utan de är oftast föräldrar till unga nybörjare eller äldre personer som vill ta upp sitt instrumentspelande igen. Försäljningen av noter har dock minskat markant.